Tarptautinės mokslinės konferencijos BALTTRIB 2017 aidai

2017-12-04
433

Tarptautinė mokslinė konferencija BALTTRIB 2017 vyko Aleksandro Stulginskio universitete lapkričio 16 – 17 d. Konferencijos darbe dalyvavo beveik aštuoniasdešimt mokslininkų iš 18 pasaulio šalių: Baltarusijos, Bulgarijos, Gruzijos, Lenkijos, Japonijos, JAV, Lietuvos, Rumunijos, Rusijos, Ukrainos, Taivano, Vokietijos, Prancūzijos ir kt., o taip pat gausus ž. ū. inžinerijos fakulteto studentų būrys. Konferencijoje aptarti naujausi tribologijos (mokslo apie trinties paviršių sąveiką, trintį ir dėvėjimąsi) mokslinių tyrimų rezultatai. Plenarinių posėdžių metu buvo perskaityti devyni pranešimai, iš kurių paminėtini prof. B. Bhushan pranešimas „Nanotribologija, nanomechanika ir medžiagų tyrimai pritaikant bio/nanotechnologijoms“, prof. Fillon pranešimas „Paviršiaus tekstūros įtaka hidrodinaminiams guoliams“, prof. V. Snitkos pranešimas „Nauja kryptis nanotribologijoje ir nanomechanikoje: skenuojančios mikroskopijos ir nanofotonikos hibridizacija“. LMT parama konferencijai, remiant žymių tribologijos specialistų kelionės bei apgyvendinimo išlaidas, leido pakviesti į konferenciją vedančiuosius mokslininkus, tuo pačiu suaktyvinti mokslines diskusijas. Be plenarinių pranešimų keturiose sekcijose (1. Paviršių apdorojimas ir paviršių mokslas (du posėdžiai), 2. Tribologinės medžiagos, 3. Trintis ir dilimas tribosistemose (du posėdžiai), 4. Tepamosios medžiagos ir tepimas) buvo perskaityta ir išklausyta trisdešimt žodinių ir beveik keturiasdešimt stendinių pranešimų. Didelį susidomėjimą konferencijos dalyviams sukėlė tribologinių procesų tyrimo įrangos gamintojų atstovų pranešimai, kuriuos padarė EKSPLA atstovas R. Januškevičius „Suminė dažninė spektroskopija lokaliam trinties paviršių ir jų sąveikos tyrimui“ ir kompanijos BRUKER atstovo P. Markus pranešimas apie platforminį BRUKER tribometrą UMT.

Svarbiausi tribologijos krypties tyrimai apibendrinti išleistame išplėstiniame pranešimų santraukų leidinyje, kuris talpinamas ISI Proceedings duomenų bazėje.

Konferencijos eigoje buvo numatyta ir kultūrinė programa – pirmąją konferencijos dieną dalyviai užbaigė vakarodami su tradicinio ir modernaus folkloro grupe „Aldai“, kuri ne tik pristatė lietuvišką folklorą, bet į vyksmą įtraukė ir visus konferencijos dalyvius. Visi turėjo progą pademonstruoti savo tautų tradicines dainas ar šokius, išbandyti lietuviškus tradicinius instrumentus, pašokti lietuviškus šokius. Šeštadienį, pasibaigus oficialiai konferencijos daliai, organizuota išvyka į Dzūkiją. Ten konferencijos dalyviai kopė ant Merkinės piliakalnio, dalyvavo edukacinėje programoje vietiniame tradicinių amatų centre „Vienaragių šilas“, kur susipažino su įvairių rūšių molio degimo būdais, turėjo progą paminkyti molį ir iš jo nužiesti pageidaujamą dirbinį. Po to važiuota į Druskininkus, kur dalyviai buvo iš arčiau supažindinti su M. K. Čiurlionio gyvenimu ir kūryba. Taip pat Druskininkuose teko išbandyti lynų kelią bei susipažinti su miesto istorija ir mineralinio vandens šaltiniais.

Kita, jubiliejinė X-oji konferencija BALTTRIB planuojama 2019 metais.

 

Juozas Padgurskas

 

 


Fakultetai