Studijų kryptys

Instituto mokslinės veiklos ir vykdomų studijų kryptys:

Žemės ūkio energetikos ir procesų kontrolė;
Atsinaujinančiųjų ir biomasės energijos išteklių technologijos;
Atliekų perdirbimo technologijų ir energijos konversijos sistemų būvio ciklo vertinimas;
Gyvulininkystės inžinerija;
Produktų laikymo ir perdirbimo technologijos, technologinių procesų įtaka produktų kokybei bei aplinkai;
Energijos ir masės mainai biotechnologijose;
Šilumos ir elektros technologijos.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

  • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
  • Tel. (8 37) 75 23 24
  • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai