Pirmosios pakopos nuolatinės studijosEGZAMINŲ LAIKYMO TVARKARAŠTIS
pavasario semestro egzaminų sesija
I kursas
II kursas
III kursasŽemės ūkio  inžinerijos fakulteto studentų stipendijoms skirti komisijos nutarimu stipendijos  mokamos pagal šiuos kriterijusMokomųjų užsiėmimų tvarkaraščiai

  • I kursui 2017/2018 s. m. pavasario semestras
  • II kursui 2017/2018 s. m. pavasario semestras
  • III kursui 2017/2018 s. m. pavasario semestras
  • IV kursui 2017/2018 s. m. pavasario semestras

Laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis
Akademinis studijų kalendorius

Studijų programų akademiniai kalendoriai


Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

  • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
  • Tel. (8 37) 75 23 24
  • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai