Profesoriaus Jurgio Krikščiūno vardinė stipendija

2018-01-31
430

Prašome teikti prašymus profesoriaus Jurgio Krikščiūno vardinei stipendijai gauti.

Profesoriaus Jurgio Krikščiūno vardinė stipendija skiriama Žemės ūkio inžinerijos fakulteto pirmos pakopos nuolatinių studijų ne žemesnio kaip antro kurso studentams.

Stipendija siekiama skatinti studentus labai gerai mokytis bei aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Stipendininkas nepraranda teisės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. Stipendijos dydis – 28,96 Eur./mėn.

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti studentai, kurių paskutinių dviejų semestrų mokymosi vidurkis buvo ne mažesnis kaip 8,5 balai ir aktyviai dalyvaujantys visuomeninėje veikloje.

Konkursui teikiami šie dokumentai: prašymas dekano vardu skirti vardinę stipendiją; trumpa studento visuomeninės veiklos charakteristika, pasirašyta grupės kuratoriaus ir fakulteto studentų tarybos pirmininko; pažyma apie paskutinių dviejų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašyta dekano referentės. Siūlymus svarsto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto stipendijų skyrimo komisija, stipendiją skiria fakulteto dekanas. Stipendija skiriama vienam semestrui ir gali būti pratęsiama, jeigu pasibaigus semestrui, studento mokymosi vidurkis ne mažesnis 8,5.

Dokumentus  pateikti dekanatui iki vasario 5 dienos.