Paminėtas buvusio ilgamečio fakulteto dekano doc. Vlado Janulevičiaus 90 – metis

2018-10-29
434

Spalio 19 d. paminėtos buvusio ilgamečio fakulteto dekano doc. Vlado Janulevičiaus 90 – tosios gimimo metinės.

Doc. V. Janulevičius
(1928 – 2013)

Minėjime dalyvavo doc. V. Janulevičiaus dukra ir sūnus su šeimomis, fakulteto bendruomenės nariai ir senjorai, kartu dirbę ir gerai pažinę buvusį fakulteto dekaną.

Doc. V. Janulevičius nuo 1963 iki1972 m. dirbo fakulteto prodekanu, o nuo 1972 m. iki 1991 m. rugsėjo mėn. dirbo fakulteto dekanu.  Po 29 metų darbinės veiklos dekanate grįžo dirbti į tuometinę Žemės ūkio mašinų katedrą ir 1993 m. aktyvią darbinę veiklą nutraukė išeidamas į užtarnautą poilsį.

Doc. Vlado Janulevičiaus mokslinio darbo sritis buvo – žemės ūkio mašinų technologinių procesų tyrimai. Bibliografijos sąraše kartu su bendraautoriais 15 knygų, 9 brošiūros ir metodinės priemonės, 69 straipsniai ir 10 išradimų.

Apie doc. Vladą Janulevičių ir jo darbus yra paskelbta 35 informacijos šaltiniuose. Paskutinis ir bene pats reikšmingiausias informacijos šaltinis – šiais metais profesoriaus emerito Liudviko Špoko parašyta knyga „VLADAS JANULEVIČIUS. TARP SAVŲ SAVAS“. Visi minėjimo dalyviai vieningais plojimais padėkojo prof. emeritui L. Špokui už didžiulį darbą, kuris įprasmino ir įamžino buvusio ilgamečio fakulteto dekano doc. Vlado Janulevičiaus atminimą.