Metodinė medžiaga

2017 m.

Butkus, Ričardas; Vasiliauskas, Gediminas. Kenksmingieji darbo ir gyvenamosios aplinkos veiksniai. [Elektroninis išteklius]: studijų knyga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto leidybinis centras 2017. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/6965>

Jotautienė, Eglė; Petkevičius, Sigitas Mechanizmų ir mašinų analizė 2. [Elektroninis išteklius]: mokomoji knyga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto leidybinis centras, 2017. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5383>

 

2015 m.

Zvicevičius, Egidijus; Steponavičius, Dainius; Butkus, Ričardas; Venslauskas, Kęstutis; Petkevičius, Sigitas; Vaiciukevičius, Edvardas; Čingienė, Rasa. Bakalauro studijų baigiamasis darbas [Elektroninis išteklius]: patarimai bakalaurų baigiamiesiems darbams rengti. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. 35 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5257>

2014 m.

Špokas, Liudvikas; Juostas, Antanas. Claas javų kombainų valdymas ir priežiūra: knyga praktikams. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2014. 112 p. ISBN: 978-609-449-066-8.

Vaistinės augalinės žaliavos auginimo ir džiovinimo technologijos: rekomendacijos vaistinių augalų augintojams ir perdirbėjams. / Raila, Algirdas; Ragažinskienė, Ona; Novošinskas, Henrikas; Zvicevičius, Egidijus; Čiplienė, Aušra; Volkavičiūtė, Živilė; Kemzūraitė, Aurelija. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2014. 65 p.

Butkus, Ričardas; Vasiliauskas, Gediminas. Kokybės valdymas ir sertifikavimas [Elektroninis išteklius]: praktinių darbų aprašas. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014. 65 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3375>

Šniauka, Povilas; Šarauskis, Egidijus. Augalininkystės mašinų teorijos pagrindai I dalis [Elektroninis išteklius]: studijų knyga skirta Žemės ūkio inžinerijos fakulteto pirmosios pakopos studentams. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2014. 144 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3044>

Jotautienė, Eglė; Palšauskas, Mečys, Petkevičius, Sigitas; Pocius, Antanas. Mechaniniai-fizikiniai dydžiai ir vienetai dalis [Elektroninis išteklius]: metodiniai patarimai inžinerinių studijų programų I ir II pakopos studentams. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centas, 2014. 20 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2860>

Mieldažys, Ramūnas. Įvado į studijas Darbų saugos informavimo ir instruktavimo dalis: [Nuotolinio mokymo priemonė] AF pirmos pakopos studentams. Akademija, Kauno r., 2014.

Mieldažys, Ramūnas. Žemės ūkio technologijų Žmogaus saugos dalis: [Nuotolinio mokymo priemonė]. EVF pirmos pakopos studentams. Akademija, Kauno r., 2014.

2013 m.

Bogužas, Vaclovas; Arvasas, Jonas; Šniauka, Povilas. Žemdirbystė [Elektroninis išteklius]: vadovėlis / Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas. Agrosistemų ir dirvožemio mokslų institutas. Akademija, Kauno r.: [s.n.], 2013. 175 p. UDK:  631.51 (075.8) (0.034.2) Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2507>

Jotautienė, Eglė; Palšauskas, Mečys, Petkevičius, Sigitas; Pocius, Antanas. Mechaniniai-fizikiniai dydžiai ir vienetai [Elektroninis išteklius]: metodiniai patarimai inžinerinių studijų programų I ir II pakopos studentams. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2014. 20 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2860>

Mieldažys, Ramūnas. Įvado į studijas. Darbų saugos informavimo ir instruktavimo dalis : nuotolinio mokymo priemonė / Agronomijos fakulteto pirmos pakopos studentams..

Mieldažys, Ramūnas. Žemės ūkio technologijų Žmogaus saugos dalis: nuotolinio mokymo priemonė / Ekonomikos ir vadybos fakulteto pirmos pakopos studentams. Akademija, Kauno r. 2013.

2012 m.

Butkus, Vidmantas; Domeika, Rolandas sudarytojas; Jasinskas, Algirdas; Martinkus, Mindaugas; Špokas, Liudvikas; Vaiciukevičius, Edvardas. Derliaus dorojimo technologijų inžinerija [Elektroninis išteklius]: mokomoji knyga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 164 p. ISBN: 9786094490347. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1710>

Mieldažys, Ramūnas; Paulauskas, Valdas; Vilkevičius, Gediminas. Neorganinių atliekų tvarkymas [Elektroninis išteklius]: mokomoji knyga / Neorganinių atliekų tvarkymo studijoms. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 149 p. ISBN: 9786094490330. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2099>

Nadzeikienė, Jūratė. Aplinkos apsaugos inžinerija [Elektroninis išteklius]: mokomoji knyga / Aplinkosaugos inžinerijos dalyko studijoms. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 120 p. ISBN: 9786094490170. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2008>

Sakalauskas, Antanas; Šarauskis, Egidijus; Šniauka, Povilas sudarytojas; Vaiciukevičius, Edvardas; Zinkevičius, Remigijus. Augalininkystės technologijų inžinerija [Elektroninis išteklius]: mokomoji knyga / Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto studentams. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 130 p. ISBN 9786094490286. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1709>

Šarauskis, Egidijus. Želdynų įrengimo ir priežiūros mašinos [Elektroninis išteklius]: mokomoji knyga / Aleksandro Stulginskio universiteto Želdininkystės studijų programos studentams. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 104 p. ISBN 9786094490248. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2021>

Butkus, Ričardas. Ergonomikos individualūs praktiniai darbai [Elektroninis išteklius]: ergonomikos pagrindų ir profesinės saugos valdymo dalyko individualiųjų praktinių darbų aprašas. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 29 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1577>

Čingienė, Rasa. Technikos ir technologijų rinkodara [Elektroninis išteklius]: praktinių darbų aprašas pirmosios studijų pakopos Bendrosios agroinžinerijos studijų programos studentams. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012. 17 p. Prieiga per internetą: <http:// dspace.lzuu.lt/handle/1/2313>

Jasinskas, Algirdas; Zinkevičius, Remigijus. Žemės ūkio agregatų parinkimas ir vertinimas [Elektroninis išteklius]: praktinių darbų aprašas. Akademija Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 33 p. Prieiga per internetą: < http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2309>

Jotautienė, Eglė. Mechanizmų skaitinė analizė [Elektroninis išteklius]: laboratorinių darbų aprašas. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 31 p. Prieiga per internetą: < http://dspace. lzuu.lt/handle/1/1924>

Jotautienė, Eglė. Theoretical mechanics [Elektroninis išteklius]: practicums. Akademija, Kauno r. : Aleksandras Stulginskis university, 2012. 22 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1925>

Jotautienė, Eglė; Bozys, Jonas; Palšauskas, Mečys. Teorinė mechanika [Elektroninis išteklius] : metodiniai patarimai skaičiuojamųjų darbų užduotims atlikti. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 46 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1707>

Palšauskas, Mečys. Teorinė mechanika [Elektroninis išteklius]: laboratorinių darbų aprašas. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012. 14 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2345>

Pocius, Antanas.  Mašinų elementai ir pakeičiamumas [Elektroninis išteklius] : mokomoji knyga. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2012. 69 p. ISBN 9786094490439. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2513>

Steponavičius, Dainius; Zinkevičius, Remigijus. Tiksliojo ūkininkavimo technologijų inžinerija [Elektroninis išteklius]: laboratorinių darbų aprašas / Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Bendrosios agroinžinerijos studijų programos studentams. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012. 24 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2308>

Zvicevičius, Egidijus; Steponavičius, Dainius; Butkus, Ričardas; Venslauskas, Kęstutis; Petkevičius, Sigitas. Bakalauro studijų baigiamasis darbas [Elektroninis išteklius]: metodiniai patarimai Žemės ūkio inžinerijos fakulteto visų studijų programų I pakopos studentams. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012. 36 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1574>

Mieldažys, Ramūnas. Įvado į studijas: nuotolinio mokymo priemonė / Darbų saugos informavimo ir instruktavimo dalis Agronomijos fakulteto pirmos pakopos studentams. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

  • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
  • Tel. (8 37) 75 23 24
  • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai