Kvalifikacijos tobulinimas

Stažuotės užsienyje

2017 m.

 • Vilma Naujokienė. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Institute of Soil Sciences and Environmental Protection. Nuo 2017 m. birželio 26  iki liepos 23 d. Eksperimentinių dirvos tyrimų analizė, aplinkosauginis vertinimas.
 • Vilma Naujokienė. University of Agriculture in Krakow. Department of Technical Infrastructure and Ecoenergetics, Institute of Agriculture Engineering and Informatics, Faculty of Production and Power Engineering. Nuo 2017 m. liepos 24 iki rugpjūčio  25 d. New research methods uptake, qualification improvement.
 • Vilma Naujokienė. University of Agriculture in Krakow. Nuo 2017 m. rugpjūčio 7 iki 11 d. „Equipment maintenance and analysis of contaminated soils in the area: Oxygen activity AT4, Total Organic Carbon, Dry Mass, Loss On Ignition, Electrolytic Conductivity, Soil Salinity“.
 • Vilma Naujokienė. University of Agriculture in Krakow. 2017 m. liepos 17 iki 21 d. „Management system in accordance with ISO/IEC 17025 in the research laboratory. Responsibility and responsibility of the Laboratory Manager and Quality Manager“.
 • dr. Butkus Vidmantas Kazachijos nacionalinis žemės ūkio universitetas Nuo 2017 m. spalio 8 iki 13 d. Studijų programos ir jų vykdymo organizavimas ES struktūrinių fondų priemonės „Studijų tarp tautiškumo didinimas“
 • dr. Vidmantas Butkus. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2017“, Vokietija. Nuo 2017 m. lapkričio 13 iki 17 d. Naujausios žemės ūkio mašinos ir jų tobulinimo tendencijos.
 • dr. Rolandas Domeika. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2017“, Vokietija. Nuo 2017 m. lapkričio 13 iki 17 d. Naujausios žemės ūkio mašinos ir jų tobulinimo tendencijos.
 • dr. Sigitas Petkevičius. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2017“, Vokietija. Nuo 2017 m. lapkričio 13 iki 16 d. Naujausios žemės ūkio mašinos ir jų tobulinimo tendencijos ŽŪIF iki 62 Eur ir ŽŪISI iki 100 Eur
 • dr. Edvardas Vaiciukevičius. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2017“, Vokietija. Nuo 2017 m. lapkričio 13 iki 17 d. Naujausios žemės ūkio mašinos ir jų tobulinimo tendencijos.
 • dr. Remigijus Zinkevičius. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2017“, Vokietija. Nuo 2017 m. lapkričio 13 iki 16 d. Naujausios žemės ūkio mašinos ir jų tobulinimo tendencijos.
 • dr. Ričardas Butkus. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2017“, Vokietija 2017 m. lapkričio13 iki 16 d. Naujausi saugos įdiegimai mašinose.
 • dr. Sigitas Petkevičius. Hanoveris, Vokietija 2017 m. balandžio 25 iki 28 d. Paroda „Industry 4.0“.
 • dr. Antanas Juostas. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2017“, Vokietija. Nuo 2017 m. lapkričio 13 iki 16 d. Naujausios žemės ūkio mašinos ir jų tobulinimo tendencijos.
 • dr. Egidijus Šarauskis. Čekijos gyvybės mokslų universitetas Prahoje. Nuo 2017 m. birželio 5 iki 20 d. Žemės dirbimo ir sėjos technologijos bei mašinos.
 • dr. Eglė Jotautienė. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2017“, Vokietija. Nuo 2017 m. lapkričio 13 iki 16 d. Naujausios žemės ūkio mašinos ir jų tobulinimo tendencijos.
 • , vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2017“, Vokietija. Nuo 2017 m. lapkričio 13 iki 17 d. Naujausios žemės ūkio mašinos ir jų tobulinimo tendencijos.
 • , vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Varmijos ir Mozūrijos universitetas Olštyne, Lenkija. Nuo 2017 m. rugsėjo 25 iki 29 d. Augalinės biomasės nuėmimo, perdirbimo bei naudojimas energetikoje tyrimai, ekologinis ūkininkavimas ir jo ypatumai.
 • , vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Čekijos mokslinių tyrimų žemės ūkio inžinerijos institutas Prahoje (VŪZT),Čekijos Respublika Nuo 2017 m. rugsėjo 12 iki 16 d. Sumedėjusių augalų ir ž. ū. atliekų paruošimas ir naudojimas biokurui, granuliuotų trąšų naudojimas žemės ūkyje.
 • , vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Opatija, Zagrebo universitetas, Kroatija Nuo 2017 m. vasario 20 iki 24 d. Žolinių augalų nuėmimo bei paruošimo biokurui ir pašarui technologijos ir technika.

2016 m.

 • Asist. Vilma Naujokienė. Varmijos ir Mozūrijos universitetas, Aplinkos mokslų fakultetas, Ekologijos biotechnologijos katedra (Sloneczna 45g, 10-719 Olštynas). 2016 m. liepos 4-10 d. Naujų tyrimų metodų įsisavinimas, dirvos sudėties vertinimo tyrimų atlikimas naudojant Ekologijos biotechnologijos katedroje turimą įrangą.
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Čekijos Respublika, Čekijos gyvybės mokslų universitetas Prahoje. 2016 m. rugsėjo 5-9 d. Sumedėjusių augalų ir ž. ū. atliekų paruošimas ir perdirbimas ruošiant biokurą.
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Latvija, Ryga, Ž. ū. ministerija ir Estija, Estijos gyvybės mokslų universitetas Tartu. 2016 m. lapkričio 14-15 d. Susitikimas su užsienio šalių partneriais ir aptarimas ruošiamos INTERREG „Baltic Sea Region“ projekto paraiškos veiklų ir vykdymo etapų .
 • Doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius. Baltarusijos žemės ūkio mechanizacijos centras. 2016 m. gegužės 11-14 d. Konferencija „Mokslinis-techninis progresas žemės ūkio gamyboje.
 • Doc. dr. Remigijus Zinkevičius. Tarptautinė miško ūkio technikos ir technologijų paroda „17 KWF Tagung“, Vokietija. 2016 m. birželio 7-10 d.  Miško ūkio technika ir technologijos.
 • Doc. dr. Rolandas Domeika. Vokietija, Berlynas, paroda „Žalioji savaitė“. 2016 m. sausio 14–16 d. Naujausios žemės ūkio srities vystimosi tendencijos.
 • Prof. dr. Eglė Jotautienė. Estonian University of Life Sciences. 2016 m. gegužės 10-13 d. Staff mobility for teaching mobility agreement Erazmus.
 • Prof. dr. Eglė Jotautienė. Latvia University of Agriculture 2016 m. gegužės 25-27 d. Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje.
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Danija, Aarhus universitetas. 2016 m. birželio 26-30 d. Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje, EurAgEng renginiuose.
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Estija, Estijos gyvybės mokslų universitetas Tartu. 2016 m. gegužės10-13 d. Netradicinių energetinių augalų nuėmimo ir paruošimo biokurui technologinis- techninis ir energetinis įvertinimas.
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Kroatija, Zagrebo universitetas. 2016 m. vasario 22-26 d. Dalyvauta 44-ame tarptautiniame simpoziume „ATAE 2016“ Opatijoje, Kroatijoje, skaityti moksliniai pranešimai, dalyvauta EurAgEng narių susitikime.
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. Hanoveris, Vokietija. 2016 m. balandžio 25 d. Pramonės paroda „Industry 4.0“
 • Prof. dr. Egidijus Šarauskis. ASU Mokslo skyriaus ir Estijos gyvybės mokslų universiteto prof. dr. David Richard Arney organizuoti kursai Aleksandro Stulginskio universitete 2016 m. sausio 08 d. Scientific Writing.
 • Lekt. Ramūnas Mieldažys. Tartu, Estija. 2016 m. gegužės 12-13 d. Biosistemų inžinerija.

2015 m.

 • Prof. dr. Jotautienė Eglė. Bialystoko technikos universitetas, Lenkija. 2015 m. balandžio 28-30 d. Erasmus+Staff Mobility for Training Erasmus
 • Doc., vyriaus. m. d. dr. Jasinskas Algirdas., Praha, Čekijos Respublika. 2015 m. balandžio 20-24 d. Žolinių augalų  dorojimo ir perdirbimo bei naudojimo deginimui  technologijos ir technika.
 • Doc. dr. Butkus Vidmantas. Jelgava, Latvijos žemės ūkio universitetas. 2015 m. gegužės 22 d. Vadybos modelis, taikomas Latvijos žemės universitete.
 • Doc. dr. Butkus Ričardas. Jelgava, Latvijos žemės ūkio universitetas. 2015 m. gegužės 22 d.  Studijų ir mokslo vystymo patirtis.
 • Doc., vyriaus. m. d. dr. Jasinskas Algirdas. Jelgava, Latvija. 2015 m. gruodžio 07-11 d. Netradicinių augalų derliaus nuėmimo, perdirbimo ir presuoto biokuro naudojimo energetinėms reikmėms technologijų energetinis ir aplinkosauginis vertinimas.
 • Doc. dr. Rolandas Domeika. Jelgava, Latvijos žemės ūkio universitetas. 2015 m. gegužės 22 d. Studijų ir mokslo vystymo patirtis.
 • Doc. dr. Butkus Vidmantas. Milanas, Italija. Nuo 2015 m. balandžio 30 iki gegužės 03 d. Parodos „Expo Milano 2015“ lankymas.
 • Prof. dr. Jotautienė Eglė. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija. 2015 m. lapkričio 09-12 d. Susipažinimas su naujausia žemės ūkio technika.
 • Doc. dr. Butkus Vidmantas. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija. 2015 m. lapkričio 10-13 d. Susipažinimas su naujausia žemės ūkio technika.
 • Doc. dr. Domeika Rolandas. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija. 2015 m. lapkričio 10-13 d. Naujausios žemės ūkio mašinos ir jų tobulinimo tendencijos.
 • Doc. dr. Zinkevičius Remigijus. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija 2015 m. lapkričio 10-11 d. Žemės ir miško ūkio technika ir technologijos
 • Prof. dr. Šarauskis Egidijus. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija. 2015 m. lapkričio 09-14 d. Žemės ūkio mašinų inovacijos.
 • Doc. dr. Čingienė Rasa. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija. 2015 m. lapkričio 09-14 d. 4 Žemės ūkio technika ir technologijos
 • Doc. dr. Butkus Ričardas. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija. 2015 m. lapkričio 10-11 d. Mašinų saugos naujovės.
 • Doc., vyriaus. m. d. dr. Jasinskas Algirdas. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija 2015 m. lapkričio 09-12 d. Energetinių augalų dorojimo technologijos ir technika.
 • Vyresn. m. d. dr. Kučinskas Vytautas. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija. 2015 m. lapkričio 09-12 d. Energetinių augalų dorojimo technologijos ir technika.
 • Lekt. dr. Vasiliauskas Gediminas. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija 2015 m. lapkričio 10-11 d. Susipažinta su žemės ūkio technikos, aplinkosaugos, taikant naujausius technikos pasiekimus, naujovėmis.
 • Doc. dr. Butkus Vidmantas. Teheranas, Iranas. Nuo 2015 m. spalio 29 d. iki lapkričio 3 d. Kontaktų užmezgimas su Irano žemės ūkio mokslinius tyrimus koordinuojančia organizacija, paros IRANPLEX lankymas.
 • Doc. dr. Vaiciukevičius Edvardas. Tarptautinė žemės ūkio technikos paroda „AGRITECHNICA 2015“, Vokietija. 2015 m. lapkričio 10-13 d. Žemės ūkio technika.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. Atėnai, Graikija. 2015 m. spalio 04-07 d. Projekto ICT-AGRI2 partnerių susitikimas ir 2016 m šaukimo projektų vertinimas.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. Poznanė, Lenkija. 2015 m. birželio 28 d. iki liepos 2 d. Konferencija EFITA/ WCCA/ CIGR/2015 ir projekto ICT-AGRI2 partnerių susitikimas.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. Hanoveris, Vokietija. 2015 m. balandžio 13-16 d. Paroda „Integrated industry“.

 2014 m.

 • Prof. dr. Jotautienė Eglė. Kolumbijos universitetas. 2014 m. spalio 3-18 d. Undergraduate and graduate education, present and future technical research.
 • Doc. dr. Zinkevičius Remigijus. Suomija. 2014 m. rugpjūčio 28-31 d. Miško ūkio mašinos.
 • Prof. dr. Šarauskis Egidijus. Vokietija. 2014 m. kovo 3-7 d. „Amazone“ žemės ūkio technika tiksliam ūkininkavimui“.
 • Prof. dr. Šarauskis Egidijus. Vokietija. 2014 m. lapkričio 10-14 d. Inovacijos žemės ūkio inžinerijoje.
 • Vyriaus. m. d., doc. dr. Jasinskas Algirdas. Prancūzija, Mokymo kursų bazė „Caruelle“ gamykloje. 2014 m. kovo 10-14 d. „Caruelle“ gamykloje gaminamos naujausios augalų priežiūros technikos apžvalga, purkštuvų ir jų darbinių dalių detali analizė, savaeigių purkštuvų naudojimo tiksliajai žemdirbystei ypatumai bei jų technologinių-techninių parametrų įvertinimas, hidraulinių bei elektrinių schemų analizė ir t.t.
 • Vyriaus. m. d., doc. dr. Jasinskas Algirdas. Vokietija, Mokymo kursų bazė „Krone“ gamykloje. Nuo 2014 m. kovo 24 iki balandžio 4 d. „Krone“ gamykloje gaminamos naujausios žolinių pašarų ruošimo technikos apžvalga; žoliapjovių, grėblių, vartytuvų, rinktuvinių priekabų bei cilindrinių ir stačiakampių ryšulių gamybos presų konstrukcijos ir jų darbinių dalių detali analizė, jų tobulinimo kryptys ir tendencijos.
 • Vyriaus. m. d., doc. dr. Jasinskas Algirdas. Šveicarija, Ciurichas, ETH universitetas. 2014 m. liepos 6-10 d. Aptarti EurAgEng asociacijos vykdomi darbai mechanizuojant ir automatizuojant žemės ūkio technologinius procesus, aptartos ir įvertintos naujausios įvairių Europos šalių  žemės ūkyje ir kitose srityse naudojamos technologijos ir technika, jų vystymosi tendencijos ir specifika atskirose šalyse.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. Kopenhaga (Danija). 2014 m. vasario 4-5 d. Projekto ICT-AGRI2 dalyvių susitikimas.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. Paryžius (Prancūzija). 2014 m. birželio 17-20 d. Konferencija SMARTAGRIMATIC.
 • Lekt. Mieldažys Ramūnas. Jelgava, Latvija.  2014 m. gegužės 29-30 d. Engineering for Rural Development.
 • Prof. dr. Steponavičius Dainius, Katkevičius T., doc. dr. Petkevičius Sigitas, doc. dr. Zinkevičius Remigijus, Katkauskas A.  Seminar: Future arable farming and agricultural engineering. MCH Herning Kongrescenter, Herning, Denmark. 2014 m. lapkričio 24-25 d. Analysis of soil electrical conductivity in situ with mobile machine. AGROMEK and NJF joint.

2013 m.

 • Dr. Laura Masilionytė. Rusija, Sankt Peterburgas. 2013 m. kovo 4-19 d. Žemės dirbimo technologijų įtaka dirvožemio savybėms.
 • Dr. Laura Masilionytė. Latvija, Jelgava. 2013 m. birželio 3-23 d. Žemės dirbimo technologijos.
 • Vyr. m. d., doc. dr. Algirdas Jasinskas. Šveicarija, Ciurichas. 2013 m. sausio 13-16 d. Pasaulinės Mokslų Akademijos, Inžinerijos ir Technologijų padalinio organizuotoje tarptautinėje konferencijoje pristatytos ir įvertintos naujausios įvairių pasaulio šalių žemės ūkyje ir kitose srityse naudojamos technologijos ir technika, aptarti jų efektyvaus naudojimo aspektai.
 • Vyr. m. d., doc. dr. Algirdas Jasinskas, doc. dr. Antanas Sakalauskas, prof. dr. Egidijus Šarauskis. Vokietija, Žemės ūkio technikos paroda „Agritechnica-2013“. 2013 m. lapkričio 12-15 d. Naujausios žemės ūkio augalininkystėje, derliaus dorojime ir perdirbime, alternatyvioje energetikoje (bioenergetikoje) naudojamos technologijos ir technika. Perspektyvi biomasės paruošimo ir naudojimo energetinėms reikmėms technika ir jos darbo demonstravimas.
 • Vyr. m. d. dr. Vytautas Kučinskas. Vokietija, Alternatyvios energetikos konsultacijų institutas. 2013 m. sausio 9-11 d. Biomasės kaip kuro šaltinių panaudojimo galimybės ir perspektyvos Baltijos šalių regione.
 • Doc. dr. Vidmantas Butkus, doc. dr. Ričardas Butkus, doc. dr. Rolandas Domeika, doc. dr. Remigijus Zinkevičius, doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius. Vokietija, Žemės ūkio technikos paroda „Agritechnica-2013“. 2013 m. lapkričio 11-15 d. Susipažinimas su pristatomomis žemės ūkio technikos naujovėmis tarptautinėje žemės ūkio technikos parodoje „Agritechnica 2013“.
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. Italija Turin. 2013 m. birželio 23-25 d. EFITA 2013 CONFERENCE.
 • Doktorantė Kristina Vaitauskienė. Vokietijos Hohenheimo universiteto Žemės ūkio technikos institutas. 2013 m. balandžio – birželio mėn. Neariminio juostinio žemės dirbimo mašinų darbinių dalių, augalinių liekanų ir dirvos sąveikos tyrimai.

2012 m.

 • Dr. Laura Masilionytė. Vokietija, Braunschweig. 2012 m. lapkričio 12-30 d. Žemės dirbimo technologijų įtaka dirvožemio savybėms.
 • Doc. dr. Rasa Čingienė. Vokietija, Hanoveris, tarptautinė žemės ūkio paroda „EuroTier-2012“. 2012 m. lapkričio13-16 d. Žemės ūkio technikos naujovėmis.
 • Prof. dr. Egidijus Šarauskis. Vokietija, Hanoveris, tarptautinė žemės ūkio paroda „EuroTier-2012“. 2012 m. lapkričio13-16 d. Žemės ir komunalinio ūkio mašinos.
 • Prof. dr. Egidijus Šarauskis. JAV, Indianapolis. 2012 m. liepos 14 – 18 d. Tikslioji žemdirbystė.
 • DocVyr. m. d., dr. Algirdas Jasinskas. Ispanija, Valencija, Valencijos Politechnikos universitetas ir konferencijų centras, tarptautinė ž. ū. inžinerijos konferencija CIGR-AgEng2012. 2012 m. liepos 8-12 d. Apžvelgta ir išanalizuota šiuolaikinė įvairių pasaulio šalių žemės ūkyje naudojama technika, aptarti atliekami moksliniai tyrimai alternatyvios energetikos srityje, išanalizuotos augalinės biomasės ruošimo ir naudojimo pašarui bei energetinėms reikmėms problemos Europos šalyse.
 • Vyr. m. d., doc. dr. Algirdas Jasinskas. Vokietija, Hanoveris, tarptautinė žemės ūkio paroda „EuroTier-2012“. 2012 m. lapkričio13-16 d. Naujausia žemės ūkyje, gyvulininkystėje ir alternatyvioje energetikoje (bioenergetikoje) naudojama technika, biomasės ruošimo ir naudojimo energetinėms reikmėms technologiniai-techniniai sprendimai.
 • Vyr. m. d., dr. Vytautas Kučinskas. Vokietija, Hanoveris, tarptautinė žemės ūkio paroda „EuroTier-2012“. 2012 m. lapkričio 13-16 d. Naujausia žemės ūkyje, gyvulininkystėje ir alternatyvioje energetikoje (bioenergetikoje) naudojama technika, biomasės ruošimo ir naudojimo energetinėms reikmėms technologiniai-techniniai sprendimai.
 • Doc. dr. Antanas Pocius. Peterburgo valstybinis susisiekimo kelių universitetas. 2012 m. lapkričio 19-24 d. Techninė ir ekologinė sauga transporte.

 

Kursai ir seminarai Lietuvoje

2017 m.

 • Asist. Vilma Naujokienė. Aleksandro Stulginskis universitetas. 2017 m. sausio 25 d. Pedagoginės kvalifikacijos kursai „Šiuolaikinės didaktinės tendencijos“.
 • Doc. dr. Mečys Palšauskas. Vilnius, UAB „Saulės grąža“ Nuo 2017 m. gegužės 8 iki 26 d. Įrenginio, užtikrinančio efektyvų saulės energijos išteklių panaudojimą, tyrimas.
 • Doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius. Aleksandro Stulginskis universitetas. Nuo 2017 m. gegužės 5 iki 18 d. Studijų kokybė: studento ir dėstytojo identitetas. Didaktinė komunikacija, konfliktai, kokybės strategijos.
 • Doc. dr. Vidmantas Butkus. Aleksandro Stulginskio universitetas. Nuo 2017 m. lapkričio 3 iki gruodžio 7 d. Studijų kokybė: studento ir dėstytojo identitetas, edukacinių technologijų inovacijos, didaktinė komunikacija, konfliktai, kokybės strategijos.
 • Doc. dr. Remigijus Zinkevičius. Akademija, Kauno raj. 2017 12 18. Mokslo žurnalai: prestižiniai ir apsimetėliški (predatory).
 • Doc. dr. Gediminas Vasiliauskas. Akademija, Kauno raj. 2017 12 18. Mokslo žurnalai: prestižiniai ir apsimetėliški (predatory).
 • Doc. dr. Butkus Vidmantas Aleksandro Stulginskio universitetas  2017 m. sausio 25 d. Pedagoginės kvalifikacijos kursai „Šiuolaikinės didaktinės tendencijos“
 • Doc. dr. Vaiciukevičius Edvardas Aleksandro Stulginskis universitetas 2017 m. sausio 25 d. Pedagoginės kvalifikacijos kursai „Šiuolaikinės didaktinės tendencijos“
 • Doc. dr. Vasiliauskas Gediminas Aleksandro Stulginskis universitetas 2017 m. sausio 25 d. Pedagoginės kvalifikacijos kursai „Šiuolaikinės didaktinės tendencijos“
 • Doc. dr. Vasiliauskas Gediminas Kaunas 2017 m. balandžio 21 d. Projektų valdymas praktikams
 • Doc. dr. Zinkevičius Remigijus Aleksandro Stulginskio universitetas 2017 m. gegužės 10 d. Mokslo kalba – terminai, stilius, bendrosios tendencijos
 • Doc.dr. Čingienė Rasa Aleksandro Stulginskis universitetas 2017 m. sausio 25 d. Pedagoginės kvalifikacijos kursai „Šiuolaikinės didaktinės tendencijos“
 • Doc.dr. Čingienė Rasa Aleksandro Stulginskis universitetas Nuo 2017 m. kovo 24 iki balandžio 21 d. Studijų kokybė: studento ir dėstytojo identitetas, didaktinė komunikacija, konfliktai, kokybės strategijos
 • Lekt. dr. Bivainis Vaidas Kauno technologijos universitetas Nuo 2017 m. rugsėjo 2 iki gruodžio 20 d.  Anglų kalbos kursai B2
 • Lekt. Mieldažys Ramūnas Akademija, Kauno raj. 2017 12 18 Mokslo žurnalai: prestižiniai ir apsimetėliški (predatory)
 • Lekt. dr. Bivainis Vaidas Kauno technologijos universitetas Nuo 2017 m. sausio 2 iki birželio 30 d. Anglų kalbos kursai B1
 • Lekt. Mieldažys Ramūnas Aleksandro Stulginskis universitetas 2017 m. sausio 25 d. Pedagoginės kvalifikacijos kursai „Šiuolaikinės didaktinės tendencijos“
 • Lekt. Mieldažys Ramūnas Vilnius 2017 m. kovo 30 d. Tvaraus profesinio gyvenimo skatinimas: sveikatą tausojanti darbo vieta visoms amžiaus grupėms
 • Prof. dr. Steponavičius Dainius Įmonėje UAB „Uolektis“ Nuo 2017 m. spalio 30 iki 31 d. Kokybės vadybos sistemos reikalavimų taikymas švietimo įstaigoje. LST EN ISO 9000:2015 ir LST EN ISO 9001:2015  standartų reikalavimai auditų atlikimui.
 • Prof. dr. Šarauskis Egidijus Kauno technologijos universitetas 2017 m. rugsėjo 28 d. Elsevier training sessions at Kaunas University of Technology
 • Prof. dr. Šarauskis Egidijus Akademija, Kauno raj. 2017 12 18 Mokslo žurnalai: prestižiniai ir apsimetėliški (predatory)
 • Prof. dr. Steponavičius Dainius Aleksandro Stulginskis universitetas 2017 m. sausio 25 d. Pedagoginės kvalifikacijos kursai „Šiuolaikinės didaktinės tendencijos“
 • Prof. dr. Steponavičius Dainius Įmonėje UAB „Darnaus verslo sprendimai“ Nuo 2017 m. spalio 30 iki 31 d. „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos rodiklių nustatymo, matavimo, stebėsenos ir vertinimo procesų valdymas ir įgyvendinimas, taikant BVM ir EKVF modelius“
 • Prof. dr. Jotautienė Eglė Aleksandro Stulginskis universitetas 2017 m. sausio 25 d. Pedagoginės kvalifikacijos kursai „Šiuolaikinės didaktinės tendencijos“
 • Prof. dr. Šarauskis Egidijus Aleksandro Stulginskis universitetas 2017 m. sausio 25 d. Pedagoginės kvalifikacijos kursai „Šiuolaikinės didaktinės tendencijos“
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Jasinskas Algirdas , Akademija, Kauno raj. 2017 12 18 Mokslo žurnalai: prestižiniai ir apsimetėliški (predatory)
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Jasinskas Algirdas Aleksandro Stulginskis universitetas 2017 m. sausio 25 d. Pedagoginės kvalifikacijos kursai „Šiuolaikinės didaktinės tendencijos“
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Jasinskas Algirdas Lietuvos energetikos institutas 2017 m. balandžio 27 Seminaras: Klimato kaitos projektai: naujos finansavimo galimybės

2016 m.

 • Doc. dr. Mečys Palšauskas. Vilnius, UAB „Saulės grąža“. 2016 m. rusėjo 12 –30 d. Tech. sprendimai saulės energijai panaudoti mažo galingumo elektrinėse vandeniui šildyti.
 • Doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius. Klaipėdos universitetas. 2016 m. birželio 20 – 21 d. Švietimo mainų paramos fondo susirinkimas Erasmus koordinatoriams.
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2016m. kovo 30 d. ASU MTP ir Lietuvos inovacijų centro organizuojamas renginys, kuriame buvo supažindinama su mokslo ir verslo partnerių paieškos galimybėmis, su Europos įmonių tinklo (EEN) teikiamomis paslaugomis.
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Vilnius. 2016 m. birželio 15  d. Europos Komisijos organizuota komunikacijos kampanija, kurioje buvo pasidalinta informacija ir pristatytos galimybės dalyvauti H2020 programoje.
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Lietuvos Energetikos institutas. Konferencijoje buvo aptartos Europos šalių energetikos vystimosi kryptys, moksliniai pasiekimai energetikos srityje ir jų taikymas praktikoje.
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Aleksandro Stulginskio universiteto mokomasis ūkis. 2016 m. birželio 21 d. Mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Žemdirbio vasara 2016“ buvo aptarti augalininkystės technologijų pokyčiai kintančio klimato sąlygomis.
 • Doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2015 m. spalio – 2016 m. sausio mėn.  Anglų kalbos kursai A2 lygis.
 • Lekt. dr. Antanas Juostas. Kaunas. 2016 m. spalio 21 d. Projektų valdymas praktikams.
 • Lekt. dr. Vaidas Bivainis . Kauno technologijos universitetas. Nuo 2016 m. spalio 1 iki gruodžio 31 d. Anglų kalbos kursai.
 • Lekt. Ramūnas Mieldažys. Akademija, Kauno raj. 2016 m. rugsėjo 21-23 d. Inžinerija tausojančiai žemės ūkio plėtrai.
 • Lekt. Ramūnas Mieldažys. Vilnius. 2016 m. rugsėjo 26 d. Atliekų tvarkymas ir perdirbimas.
 • Lekt. Ramūnas Mieldažys. Kaunas. 2016 m. rusėjo 29 d. Darnus vartojimas ir gamyba: kaip to pasiekti?
 • Lekt. Ramūnas Mieldažys. Akademija, Kauno raj. 2016 m. rugsėjo 21-23 d. Žmogaus ir gamtos sauga
 • Prof. dr. Egidijus Šarauskis. Aleksandro Stulginskio universitete. 2016 m. gruodžio 3 d. Studijų rezultatais grįstos studijos: patirtis ir tobulinimo aspektai .
 • Doc. dr. Rolandas Domeika. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2016 m. sausio 7 d. Animal Welfare and Food Quality Organic Farming and Welfare.
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. Internetu. 2016 m. balandžio 11 d. Artimojo dažnio davikliai.
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2016 m. gegužės 24 d. Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas.
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. Vilnius. 2016 m. vasario 11 d. Modeliavimo sistema „Comsol 5.2“.
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. Internetu 2016 m. kovo 18 d. Procesorių STM32F7 galimybės.
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2016 m. birželio 3 d. Studentų bendrųjų kompetencijų ugdymas universitete.
 • Prof. dr. Dainius Steponavičius. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2016 m. gegužės 24 d. Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas.
 • Doc. dr. Gediminas Vasiliauskas Aleksandro Stulginskio universitetas. 2016 m. birželio 3 d. Studentų bendrųjų kompetencijų ugdymas universitete.
 • Doc. dr. Rasa Čingienė. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2016 m. birželio 3 d. Studentų bendrųjų kompetencijų ugdymas universitete.
 • Lekt. dr. Antanas Juostas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2016 m. birželio 3 d. Studentų bendrųjų kompetencijų ugdymas universitete.
 • Lekt. dr. Kristina Vaitauskienė Aleksandro Stulginskio universitetas. 2016 m. birželio 3 d. Studentų bendrųjų kompetencijų ugdymas universitete.
 • Doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius. Klaipėdos universitetas. 2016 m. birželio 20-21 d. Švietimo mainų paramos fondo susirinkimas Erasmus koordinatoriams.
 • Prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas. Vytauto Didžiojo universitetas. 2016 m. sausio 27-28 d. Tarptautinė konferencija: „Europos energetikos sąjunga: kodėl mums jos reikia ir kaip ją padaryti veiksminga?” Dalyvavo užsienio šalių ir Lietuvos pranešėja.

2015 m.

 • Prof. dr. Jotautienė Eglė. Kauno technologijos universitetas. 2015 m. spalio 29 d. Solidworks 2016 – įgyvendinkite ambicingiausias idėjas.
 • Lekt. dr. Vasiliauskas Gediminas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2015 m. birželio 4-5 d. Studentų savarankiško mokymosi organizavimas.
 • Lekt. dr. Vasiliauskas Gediminas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2015 m. spalio 15 d. Efektyvi vieša kalba – tebūnie ji kitų išgirsta! Efektyvus viešas savęs, savo idėjos, savo organizacijos veiklos pristatymas skirtingoms tikslinėms auditorijoms.
 • Doc., vyriaus. m. d., dr. Jasinskas Algirdas. „Litexpo“ parodų rūmuose. 2015 m. kovo 27 d. Susitikimas su Turkijos firmos „HISARLAR“ atstovais, diskutuota ž. ū. technologijų  valdymo, inžinerijos ir kitais mokslinių tyrimų klausimais.
 • Doc., vyriaus. m. d., dr. Jasinskas Algirdas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2015 m. kovo 4 d. Mokslinėje konferencijoje „ASU 2014 m. mokslinės veiklos rezultatai“ aptarti ASU mokslininkų atlikti tyrimai, analizuoti svarbiausių tyrimų rezultatai, iškeltos problemos ir uždaviniai ateities darbams.
 • Mokslo d. dr. Kemzūraitė Aurelija. UAB „Kalba.Lt“, Kaunas. nuo 2015 m. vasario 2 d. iki liepos.27 d. ir nuo 2015 m. rugsėjo 9 d. iki 2016 m. sausio 6 d. Anglų kalbos kursai (Upper-Intermediate).
 • Doc. dr. Čingienė Rasa. Studijų kokybės vertinimo centras, Vilnius. 2015 m. vasario 3 d. Studijų krypčių aprašų rengimo ir taikymo ypatumai: ateities vizija.
 • Doc. dr. Čingienė Rasa. Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija. 2015 m. balandžio 30 d. Kokybės vadybos sistemos atnaujinimo 2015 m. esminiai  aspektai (ISO 90001:2015).
 • Doc. dr. Čingienė Rasa. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2015 m. birželio 4-5 d. Studentų savarankiško mokymosi organizavimas.
 • Doc. dr. Čingienė Rasa. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2015 m. spalio 15 d. Efektyvi vieša kalba – tebūnie ji išgirsta.
 • Vyresn. m. d. dr. Strakšas Anicetas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2015 m. birželio 23 d. Aplinkos taršos mažinimas.
 • Doc. dr. Vaiciukevičius Edvardas. Aleksandro Stulginskio universitetas. Nuo 2014 m. lapkričio iki 2015 m. vasario 8 d. A1 lygio anglų kalbos kursai.
 • Doc. dr. Vaiciukevičius Edvardas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2015 m.spalio15 d. Efektyvi vieša kalba – tebūnie ji kitų išgirsta! Efektyvus viešas savęs, savo idėjos, savo organizacijos veiklos pristatymas skirtingoms tikslinėms auditorijoms.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. Ūkio ministerija, Vilnius. 2015 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos – Turkijos Alanijos regiono verslo forumas.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. Saulėtekio slėnis, Vilnius. 2015 m. gegužės 7 d. Lietuvos kosmoso asociacijos visuotinis susirinkimas.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2015 m. birželio 4-5 d. Studentų savarankiško mokymosi organizavimas.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. Lietuvos mokslų akademija, Vilnius. 2015 m. birželio 10-11 d. Projektų HORIZONTAS 2020 rengimas.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. „Radisson Blu Hotel Lietuva“ konferencijų centras, Vilnius. 2015 m. lapkričio 26 d. Konferencija „Transportas Ir Išmaniosios Technologijos“.

 

2014 m.

 • Doc., dr. Rasa Čingienė. Kaunas. 2014.m. vasario 19 d. Aplinkos vadybos sistemos vidaus auditas.
 • Doc., dr. Rasa Čingienė. Akademija. 2014 m. balandžio 08 ir 10 d. Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštoj mokslo įstaigose.
 • Doc. dr. Rasa Čingienė. Akademija. 2014 m. lapkričio 7 d. Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete.
 • Doc. dr. Martinkus Mindaugas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. kovo ir balandžio mėn. Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimas bei teikimas.
 • Doc. dr. Petkevičius Sigitas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. lapkričio 7 d.  Seminaras „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai kurti“
 • Doc. dr. Pocius Antanas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. kovo ir balandžio mėn. Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimo bei teikimo kursai
 • Doc. dr. Mečys Palšauskas. Kauno technologijos universitetas. 2014 m. rugsėjo16 d. Kaip publikuoti straipsnį Springer žurnaluose.
 • Doc. dr. Šniauka Povilas. Žemės  ūkio rūmai. 2014 m. spalio 17 d. Augalų apsaugos ypatumai ekologiškai auginamų žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose.
 • Doc. dr. Šniauka Povilas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. lapkričio 7 d. Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai kurti.
 • Doc. dr. Šniauka Povilas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. 20 val. MOODLE kursai
 • Doc., vyriaus. m. d.,  dr. Jasinskas Algirdas. Lietuvos energetikos institutas, 2014 m. sausio16 d. Biokuro naudojimo plėtra Lietuvoje – nauda ir grėsmės.
 • Doc., vyriaus. m. d., dr. Jasinskas Algirdas. Kauno technologijos universitetas. 2014 m. vasario 25 d. 1 Naujos galimybės apsaugoti išradimus Lietuvoje ir Europoje.
 • Doc., vyriaus. m. d., dr. Jasinskas Algirdas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. balandžio 23 d. HORIZONTAS 2020, EUROSTARS ir Inočekių priemonė.
 • Doc., vyriaus. m. d. dr. Jasinskas Algirdas. Kauno technologijos universitetas. 2014 m. spalio 16 d. Kaip publikuoti straipsnį Springer žurnaluose.
 • Doc., vyriaus. m. d., dr. Jasinskas Algirdas. „Litexpo“ parodų rūmuose. 2014 m. lapkričio 4 d. Tarptautinė biomasės energetikos konferencija 14. Technologijos. Tendencijos. Sprendimai.
 • Doc. dr. Butkus Ričardas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. balandžio 4 d. DSS būklės deklaravimas.
 • Doc. dr. Butkus Ričardas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. balandžio 23 d.  Horizontas 2020…Inočekių priemonė.
 • Doc. dr. Butkus Ričardas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. lapkričio 7 d. Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete.
 • Doktorantė Kristina Vaitauskienė. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. lapkričio 7 d.  Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete. Kartų teorijos  idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai kurti.
 • Lekt. dr. Vasiliauskas Gediminas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. lapkričio 17 d. Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai kurti.
 • Lekt. dr. Vasiliauskas Gediminas. Europa Royale Vilnius. 2014 m. spalio 29 d. „Streso ir psichosocialinių rizikų vertinimo galimybės Lietuvoje“.
 • Lekt. dr. Vasiliauskas Gediminas. Europa Royale Vilnius. 2014 m. gegužės 23  d. Nacionalinis partnerių susitikimas „Stresas darbe yra valdomas“.
 • Lekt. Mieldažys Ramūnas. Kaunas. 2014 m. lapkričio 6 d. Streso ir psichosocialinių rizikų vertinimo galimybės Lietuvoje.
 • Prof. dr. Šarauskis Egidijus. Aleksandro Stulginskio universitetas.2014 m. kovo17-18 d. Technologijų perdavimas ir komercializavimas.
 • Prof. dr. Šarauskis Egidijus. Aleksandro Stulginskio universitetas ir UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. 2014 m. sausio mėn. 4 Naujai sukurtos ir įdiegtos QPR veiklos stebėsenos sistemos naudojimas.
 • Vyr . m. d. dr. Strakšas Anicetas. Aleksandro Stulginskio universitetas, 2014 m. balandžio 23-24 d. VALTRA S serijos traktorių naujovės.
 • Asist. Laurinėnas Alvydas.  Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. balandžio 23-24 d.  VALTRA traktorių naujovės.
 • Asist. Laurinėnas Alvydas . Aleksandro Stulginskio universitetas, LR Žemės ūkio rūmai. 2014 m. spalio 17 d. Augalų apsaugos ypatumai ekologiškai auginamų žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose.
 • Asist. Laurinėnas Alvydas. Aleksandro Stulginskio universitetas, LR Žemės ūkio rūmai. 2014 m. spalio 29 d. Šiaudų panaudojimo galimybės šiuolaikiniame ūkyje.
 • Asist. Laurinėnas Alvydas. Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos augalų apsaugos asociacija. 2014 m. spalio 29  d. Aplinkos taršos mažinimas saugiai naudojant augalų apsaugos produktus.
 • Asist. Laurinėnas Alvydas. Aleksandro Stulginskio universitetas, LR Žemės ūkio rūmai. 2014 m. lapkričio 12 d. Priemonių sistema dirvožemio derlingumui palaikyti šiuolaikiniame ūkyje.
 • Asist. Laurinėnas Alvydas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. lapkričio 27 d. Apskaita ir finansai: mokslo ir -verslo integracijos keliu.
 • Asist. Laurinėnas Alvydas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. gruodžio 10 d. Optinių augalų analizės jutiklių OptRx taikymas, tręšimo žemėlapių sudarymo eiga ir tikslusis tręšimas cukrinių runkelių pasėlyje.
 • Asist. Laurinėnas Alvydas.  Aleksandro Stulginskio universitetas. 2014 m. gruodžio 10 d. Lauko augalų technologinių parametrų optimizavimas tiksliojoje žemdirbystėje.
 • Asist. Laurinėnas Alvydas. VšĮ „Tęstinio mokymo ir konsultavimo centras“. 2014 m. gruodžio 18 d. Aplinkos veiksnių įtaka žolyno botaninei sudėčiai ir jo pašarinei vertei.

2013 m.

 • Doc.dr. Rasa Čingienė. Vilnius. 2013m. spalio 2-3 d. Studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai.
 • Doc.dr. Rasa Čingienė. Kaunas. 2013 m. spalio 14 d. Savianalizės suvestinė rengimas – teorija ir praktika.
 • Doc.dr. Rasa Čingienė. Kaunas. 2013 m. gruodžio 4-5 d. Kokybės vadybos sistemų vidaus auditorių mokymai.
 • Prof. dr. Eglė Jotautienė. LSD. 2013 m. gruodžio 10 d. Seminaras „LSD TK pirmininkų ir laikinųjų darbo grupių vadovų metinis susirinkimas“.
 • Prof. dr. Eglė Jotautienė. Kauno technologijos universitetas, 2013 m. gruodžio 13 d. Seminaras „Vibracijos moksle, technikoje ir žmonijos progrese“
 • Prof. dr. Eglė Jotautienė. Aleksandro Stulginskio universitetas, 2013 m. nuo kovo 4 iki liepos 4 d. Nuotolinio mokymosi kursų (dalykų) rengimas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle bei teikimas iš dalies nuotoliniu būdu.
 • Prof. dr. Eglė Jotautienė. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2013 m. balandžio 22-23 d. Mokslinės informacijos duomenų bazių ir informacijos tvarkymo įrankių efektyvus naudojimas.
 • Prof. dr. Eglė Jotautienė. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2013m. nuo balandžio 22 iki gegužės 6 d. Mechanical Vibrations – Machines and Mechanisms.
 • Vyr. m. d., doc., dr.  Algirdas Jasinskas. Kaunas, Žinių visuomenės institutas. 2013.vasario 20 d. Verslumo interaktyvaus mokymo seminaras tema “Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modelio inovacijos”, mokymai vykdyti pagal projektą “Interaktyvaus verslo laboratorija “InoLaboratorija”. Išduotas pažymėjimas Nr.: ŽV – 2548.
 • Vyr. m. d., doc., dr.  Algirdas Jasinskas. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2013 m. kovo 26 d. Elsevier organizuoti mokymai mokslininkams: „How to Write a World Class Paper“.
 • Vyr. m. d., doc., dr.  Algirdas Jasinskas. Aleksandro Stulginskio universitetas ir Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas, 2013 m. kovo 27 d. Projekto “InoLaboratorija”  verslumo ir interaktyvaus mokymo seminaras tema „Verslo idėjų generavimo metodika „LEAN STARTUP“. Išduotas pažymėjimas Nr.: 6759.
 • Vyr. m. d., doc., dr.  Algirdas Jasinskas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2013 m. kovo, balandžio mėn. Nuotolinio mokymo studijų modulių rengimo bei teikimo kursai, temos: 1. Nuotolinio mokymo kursų rengimas bei teikimas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle; 2. Vaizdo konferencijų metodika. Išduotas pažymėjimas Nr. 6827.
 • Doc. dr. Antanas Pocius. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2013 m. nuo balandžio 22 iki gegužės 6 d. Mechanical Vibrations – Machines and Mechanisms.
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. VŠĮ „Consensus Europae“, Kaunas. 2013. m. kovo 26-27 d. Įterptinės sistemos Nr. 2013 (02-72).
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. UAB „DV Sprendimai“, Vilnius. 2013 m. balandžio 22-23 d. Integruota kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. Vidaus auditas. Reg. nr. S-650/1.
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2013. gegužės 2-3 d; gegužės 6 d. Mechanical vibrations – machines and mechanisms Nr. 106.
 • Doc. dr. Sigitas Petkevičius. UAB „DV Sprendimai“, Vilnius. 2013 m. liepos 17 d. Integruota kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema. Praktinis taikymas, priežiūra ir rezultatyvumo gerinimas Reg. Nr. S-286/1.
 • Doc. dr. Ričardas Butkus. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2013 rugsėjo 25 d. MITA veikla ir atviros prieigos centrų vystymas.
 • Doc. dr. Ričardas Butkus. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2013 m. gruodžio 6 d. Ergonominių rizikos veiksnių vertinimo mokymo programa.
 • Doc. dr. Vidmantas Butkus. Aleksandro Stulginskio universitetas.  2013 m. sausio mėn. Edukacinės kompetencijos plėtros seminarų universiteto akademinei bendruomenei ciklas.
 • Doc. dr. Vidmantas Butkus. Kaunas, Kalbų mokykla „Lingua Perfecta“. 2013 m. sausio, vasario mėn. A2 (3) lygio anglų kalbos kursai.
 • Doc. dr. Vidmantas Butkus. Kaunas, Kalbų mokykla „Lingua Perfecta“. 2013 m. kovo, balandžio mėn. B1 (1) lygio anglų kalbos kursai.
 • Doc. dr. Vidmantas Butkus. Kaunas, Kalbų mokykla „Lingua Perfecta“. 2013 m. spalio, lapkričio mėn. B1 (2) lygio anglų kalbos kursai.
 • Lekt. dr. Gediminas Vasiliauskas. Kaunas, UAB „Uolektis“. 2013 m. gruodžio 4-5 d. Kokybės vadybos sistemos vidaus auditas.
 • Lekt. dr. Gediminas Vasiliauskas. Kaunas, UAB „Uolektis“. 2013 m. gruodžio 13 d. Darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos vidaus auditas.
 • Lekt. dr. Gediminas Vasiliauskas. Studijų kokybės vertinimo centras. 2013 m. lapkričio 14 d. Savianalizės suvestinės rengimas – teorija ir praktika.
 • Lekt. Ramūnas Mieldažys. Kaunas. 2013 m. vasario 7 d., Darbuotojų sauga ir sveikata.
 • Lekt. Ramūnas Mieldažys. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2013 m. balandžio 5 d. Darbuotojų saugos ir sveikatos aktualijos įmonėje.
 • Lekt. Ramūnas Mieldažys. Kaunas, UAB „Uolektis“. 2013 m. gruodžio 13 d. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos vidaus auditas.
 • Lekt. Ramūnas Mieldažys. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2013 m. balandžio 5 d. Darbuotojų saugos ir sveikatos aktualijos įmonėje.
 • Prof. dr. Egidijus Šarauskis. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2013 m. balandžio, gruodžio mėn.. Mokslo žurnalų rengimo ir leidimo procesų valdymas (sertifikatas).
 • Doc. dr. Gediminas Vilkevičius. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2013 m. balandžio 15-29 d. Nuotolinio mokymosi kursų (dalykų) rengimas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle bei teikimas iš dalies nuotoliniu būdu.

2012 m.

 • Doc. dr. Ričardas Butkus. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012 m. spalio, lapkričio, gruodžio mėn. Anglų kalbos kursai.
 • Asist. Alvydas Laurinėnas. asist. Ramūnas Mieldažys. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012 m. balandžio 23 – gegužės 05 d. Nuotolinio mokymosi studijų modulių rengimo bei teikimo kursai.
 • Doc. dr. Ričardas Butkus. doc. dr. Gediminas Vilkevičius. Karklė, Klaipėdos r. 2012 m. birželio 14 d. Rizikos darbe mažinimas.
 • Doc. dr. Ričardas Butkus. doc. dr. Gediminas Vilkevičius, doc. dr. Jūratė Nadzeikienė, lekt. dr. Rasa Čingienė, Kuršių Nerija. 2012 m. birželio 15 d. Gamtos apsauga Kuršių Nerijoje.
 • Asist. Ramūnas Mieldažys. doc. Algimantas Mieldažys. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012-kovo 1 d. Saugus dujų naudojimas.
 • Doc. dr. Gediminas Vilkevičius. Kaunas. 2012 m. gegužės 8 d. Rizikos darbe mažinimas.
 • Doc. dr. Ričardas Butkus. Kaunas. 2012 m. spalio 23 d. Bendromis jėgomis mažinkime riziką.
 • Doc. dr. Vidmantas Butkus. Kaunas, kalbų mokykla „Lingua Perfecta“. 2012 m. spalio, lapkričio mėn. Anglų kalbos kursai.
 • Prof. dr. Dainius Steponavičius. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012 m. spalio 2 d. Konkursinis finansavimas mokslinei veiklai skatinti.
 • Prof. dr. Dainius Steponavičius. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 2012 m. spalio 3 d. Europos saugių darbo vietų kompanija. Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe.
 • Prof. dr. Egidijus Šarauskis. Aleksandro Stulginskio universitetas,. 2012 m. gegužės 21 d. Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modelio inovacijos.
 • Prof. dr. Egle Jotautienė. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012 m. kovo 20-23 d. Padalinių vadovų ir darbuotojų mokymo programa.
 • Doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012 m. kovo 30 d. Mokslinių tyrimų patirtis Švedijoje.
 • Doc. Antanas Pocius,. VšĮ „Agroanalitinis centras“. 2012 m. balandžio13 d. Skirtingų gluosnių klonų plantacijų įveisimas ir auginimas.
 • Doc. Antanas Pocius. VšĮ „Agroanalitinis centras“. 2012 m. balandžio 20 d. Biokuro gamyba iš šiaudų Lietuvos šiaurės rytų regione.
 • Doc. dr. Povilas Šniauka. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012 m. nuo spalio19 d. iki gruodžio 31 d. Anglų kalbos kursai.
 • Vyr. m. d., doc. dr. Algirdas Jasinskas. Kaunas, Žinių visuomenės institutas. 2012 m. gegužės 4 d. Kūrybinės veiklos organizavimas: Kūrybiški verslo sprendimai”, mokymai vykdyti pagal projektą “Interaktyvaus verslo laboratorija “InfoLaboratorija”.
 • Vyr. m. d., doc. dr. Algirdas Jasinskas. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2012 m. spalio 2 d. Konkursinis finansavimas mokslinei veiklai skatinti.
 • Lekt. dr. Mečys Palšauskas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Veterinarijos akademija, 2012 m. rugsėjo 4 d. Mokslinių padalinių struktūra ir rezultatai.
 • Doc. dr. Mindaugas Martinkus. Žinių visuomenės institutas. 2012 m. gegužės 21 d. Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modelio inovacijos.
 • Doc. dr. Mindaugas Martinkus. Aleksandro Stulginskio universitetas.2012 m. spalio 13 d. Mokslo slėnio „Nemunas“ potencialo panaudojimo galimybės ir žinių verslo idėjų paieška.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

 • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
 • Tel. (8 37) 75 23 24
 • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai