Disertacijos

Apgintos 1998 – 2018 metais:

 1. Vilma Naujokienė Biopreparatų efektyvumas energijos sąnaudų ir CO2 emisijų mažinimui žemės dirbimo operacijose“ – 2018 m. (mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus Šarauskis). Technologijos mokslų sritis, Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 2. Edvinas Pužauskas „Kuliamų kukurūzų burbuolių judėjimo pobūgnio paviršiumi ir grūdų separacijos procesų analizė“ – 2018 m. (mokslinis vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis (09T).
 3. Kristina Vaitauskienė „Juostinio žemės dirbimo mašinos darbo parametrų tyrimas“ – 2015 m. (mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus Šarauskis). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis (09T).
 4. Solveiga Kalinauskaitė apgynė disertaciją tema ”Šiaudų paruošimo ir konversijos technologijos aplinkosauginis-energetinis įvertinimas“ – 2014 m. (mokslinis vadovas doc. dr. Antanas Sakalauskas). Technologijos mokslų sritis, Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 5. Sidona Buragienė apgynė disertaciją tema „Skirtingų žemės dirbimo technologijų įtaka aplinkai“ – 2013 m. (mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus Šarauskis). Technologijos mokslų sritis, Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 6. Gediminas Vasiliauskas apgynė daktaro disertaciją tema „Akustinės aplinkos įtaka girdimosios informacijos signalų suvokimui“ – 2012 m. (mokslinė vadovė doc. dr. J. Nadzeikienė). Technologijos mokslų sritis, Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 7. Sigitas Petkevičius apgynė daktaro disertaciją tema „Kukurūzų burbuolių kūlimo proceso tyrimai“ – 2008 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. L. Špokas). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos kryptis (09T).
 8. Dainius Steponavičius apgynė daktaro disertaciją tema „Grūdų separacijos intensyvinimo pro šiaudų sluoksnį ant klavišų tyrimai“ – 2005 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. L. Špokas). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos kryptis (09T).
 9. Jūratė Nadzeikienė apgynė daktaro disertaciją tema „Aplinkos veiksnių įtaka dirbančiojo šiluminei komfortinei būsenai“ – 2005 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. A.P. Sirvydas). Technologijos mokslų sritis, Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo kryptis (04T).
 10. Edvardas Vaiciukevičius apgynė daktaro disertaciją tema „Burnočių ir rytinių ožiarūčių nuokulų separacijos intensyvinimo kombaino valytuve tyrimai“ – 2002 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. L. Špokas). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos kryptis (09T).
 11. Jūratė Ragulskienė apgynė daktaro disertaciją tema: „Biharmoninių virpesių teorijos taikymas birių žemės ūkio produktų rūšiavimui“. – 2002 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. P. Ilgakojis). Technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerijos kryptis (09T).
 12. Egidijus Šarauskis apgynė daktaro disertaciją tema „Cukrinių runkelių sėjos ražienoje sudėtinių noragėlių technologinių parametrų pagrindimas“ – 2001 m. (mokslinis vadovas prof. dr. B. Juralevičius). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos kryptis (09T).
 13. Audrius Spirgys apgynė daktaro disertaciją tema „Mažos galios ratinių traktorių saugus panaudojimas slegiant smulkintą žolę“ – 2001 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. J. Sirvydis ir doc. dr. G. Kazlauskas). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos kryptis (09T).
 14. Tatjana Sankauskienė apgynė daktaro disertaciją tema: „Žemės ūkio technikos mechanizmų rezonansinių manipuliacinių sistemų dinamikos tyrimai“ – 2001 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. P. Ilgakojis). Technologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerijos kryptis (09T).
 15. Kęstutis Lukošiūnas apgynė daktaro disertaciją tema „Dirvos purenimo vertikaliais rotoriais tyrimai“ – 2000 m. (mokslinis vadovas prof. dr. B. Juralevičius). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos kryptis (09T).
 16. Eglė Jotautienė apgynė daktaro disertaciją tema „Išcentrinių mašinų sužadintas triukšmas ir jo sklidimas išlenktuose vamzdžiuose“ – 2000 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. P. Ilgakojis). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos kryptis (09T).
 17. Alvidas Šarlauskas apgynė daktaro disertaciją tema „Mažos galios traktorių kabinos vibroakustiniai tyrimai“ – 2000 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. P. Ilgakojis). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos kryptis (09T).
 18. Rolandas Domeika apgynė daktaro disertaciją tema „Dvidalgio skyriklio, lenktuvų ir rapsų sąveikos bei sėklų nuostolių tyrimai“ – 1998 m. (mokslinis vadovas prof. habil. dr. L. Špokas). Technologijos mokslų sritis, Mechanikos inžinerijos kryptis (09T).

 

Ruošiamos daktaro disertacijos:

 1. Laimis Bauša „Rapsų derliaus dorojimo technologijų savaeigėmis mašinomis poveikio aplinkai mažinimas“ (mokslinis vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 2. Darius Jovarauskas „Aplinkos tausojimas ir resursų taupymas tiksliajame tręšime naudojant augalų optinių savybių jutiklius“ (mokslinis vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 3. Darius Juknevičius „Aplinkos užterštumo mažinimas taikant tiksliosios žemdirbystė sistemą“ (mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus Šarauskis). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 4. Valdas Kiniulis „Kūlimo būgno tarpspragilių racionalios formos pagrindimas“ (mokslinis vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius). Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis (09T).
 5. Ramūnas Mieldažys „Rizikos valdymo, tvarkant žemės ūkio atliekas, tyrimas“ (mokslinis vadovė prof. dr. Eglė Jotautienė). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 6. Dionizas Streikus „Netradicinių žolinių augalų perdirbimo ir daugiafunkcinio naudojimo energetinėms reikmėms technologijų įvertinimas“ (mokslinis vadovas prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 7. Aleksandra Minajeva “Augalinių atliekų paruošimo deginimui ir biokuro efektyvaus naudojimo energetinei konversijai pilno ciklo technologinio proceso tyrimas ir poveikio aplinkai įvertinimas“ (mokslinis vadovas prof. vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 8. Raimonda Zinkevičienė „Granuliuotų medžiagų, skirtų dirvos kokybei gerinti, išbarstymo proceso tyrimai“ (mokslinė vadovė prof. dr. Eglė Jotautienė). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 9. Vilma Banionienė „Sumedėjusių augalų paruošimo ir naudojimo įtaka energinei konversijai ir aplinkos taršai“ (mokslinis vadovas prof., vyriaus. m. d., dr. Algirdas Jasinskas). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 10. Lina Saldukaitė „Aplinkos užterštumo mažinimas taikant tausojančias technologines operacijas augalininkystėje“ (mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus Šarauskis). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 11. Dainius Savickas „Darnūs žemės ūkio technologiniai procesai naudojant sumaniąsias informacines technologijas“ (mokslinis vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).
 12. Andrii Zabrodskyi „Aplinkos taršą mažinantys preciziniai technologiniai procesai žemdirbystėje“ (mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus Šarauskis). Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

 • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
 • Tel. (8 37) 75 23 24
 • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai