Mokslinių tyrimų projektai ir sutartys

Patentai

[Šarauskis, Egidijus]; [Sakalauskas, Antanas]; [Vaitauskienė, Kristina]; [Vaiciukevičius, Edvardas]; [Kačinas, Giedrius]. Patentas LT 6099 B Juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologinis įrenginys /ASU. Vilnius, 2014 12 29. 6 lap.

Išradimas priklauso žemės ūkio technikos sričiai, sprendžiančiai aplinkosaugines, energijos sąnaudų mažinimo, darbinių dalių kimšimosi augalinėmis liekanomis problemas neariminio žemės dirbimo technologijose.

Išradimo uždavinys – išsprendžiant augalinių liekanų kimšimosi problemą vienu važiavimu įdirbti neartą dirvą juostomis ir įterpti augalų sėklas.

Šiam uždaviniui išspręsti yra sudaryta galimybė lengvai keisti diskinių nužertuvų padėties kampus plačiose ribose, ko nėra kituose įrenginiuose. Be to, konstrukcija leidžia ne tik išilgine kryptimi, bet ir skersine kryptimi perstatyti atskiras darbines dalis.

Įdirbamų juostų plotį ir atstumą tarp juostų galima reguliuoti keičiant diskinių nužertuvų ir lėkščių padėties kampus bei tarpus.

Булгаков В.М., Головач И.В., Грифцов В.Л., [Шпокас Л.] Очистка головок корнеплодов / registracijos Nr. UA 99063 C2,A01D23/02 (2006.01), Украiна.

Išradimas yra susietas su žemės ūkio mašinos įtaisu skirtu cukriniu runkeliu galvučių nuvalymui. Ji sudaro rėmas, reduktorius su pavaros velenu ir jo gale pritvirtintu sukamu disku su elastingomis mentėmis kopijuojančiomis runkelių galvutes.

 

 

Tarptautiniai projektai

 

2015 m.

Vykdomas projektas FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Granto Nr.: 618123. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2014-01 iki 2017-12, užsakovas Europos komisija, koordinatorius Styrelsen for Forskning og Innovation (Danija), dalyvauja Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, Turkija, Didžioji Britanija.

Naudojant informavimo bei komunikavimo technologijas ir automatizavimą žemės ūkyje siekiama tvaraus gamtinių išteklių naudojimo, žemės ūkio poveikio aplinkai sumažinimo, klimato kaitos mažinimo ir tuo pat metu užtikrinant ūkio ekonomiką ir geras darbo sąlygas, aprūpinimą maistu, jo kokybę ir saugumą bei gyvūnų gerovę. Dalyvauja 23 partneriai iš 16 šalių.

 

2014 m.

Vykdomas projektas FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Granto Nr.: 618123. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2014-01 iki 2017-12, užsakovas Europos komisija, koordinatorius Styrelsen for Forskning og Innovation (Danija), dalyvauja Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, Turkija, Didžioji Britanija.

Naudojant informavimo bei komunikavimo technologijas ir automatizavimą žemės ūkyje siekiama tvaraus gamtinių išteklių naudojimo, žemės ūkio poveikio aplinkai sumažinimo, klimato kaitos mažinimo ir tuo pat metu užtikrinant ūkio ekonomiką ir geras darbo sąlygas, aprūpinimą maistu, jo kokybę ir saugumą bei gyvūnų gerovę. Dalyvauja 23 partneriai iš 16 šalių.

 

2013 m.

OSHwiki turinio kūrimas: DSS valdymas ir organizavimas (RO-12-05: Development of content for the OSHwiki – OSH management and organisation) No OSHA/SCROU/2012/05. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2012-11 iki 2013-06-01, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja Suomija, Vokietija, Lenkija, Graikija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Ispanija, Italija, Danija, Vengrija, Belgija, Olandija, Lietuva.

Remiantis oficialiais informacijos šaltiniais parengti straipsniai „Darbuotojų dalyvavimas Lietuvoje“ ir „Darbuotojų dalyvavimas Latvijoje“, kuriuose aprašytas Lietuvos ir Latvijos darbuotojų dalyvavimo įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) reikalavimus teisinis reglamentavimas, atlikta darbuotojų dalyvavimo šioje veikloje būklės nacionaliniame, ekonominių veiklų šakų ir įmonių lygiuose analizė.

OSHwiki turinio kūrimas: Psichosocialinės problemos (RO-12-06: Development of content for the OSHwiki – Psychosocial issues) No OSHA/SCROU/2012/06. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2012-11 iki 2013-06-01, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja Suomija, Vokietija, Didžioji Britanija, Olandija, Lietuva.

Remiantis oficialiais informacijos šaltiniais parengtas straipsnis „Psichosocialinės problemos žemės ūkyje“ pagal tyrimo užduotyje nurodytus straipsnių turinio reikalavimus (žemės ūkio gamybos ypatumai ir jos pokyčiai, svarbiausi psichosocialiniai veiksniai žemės ūkyje, jų galimas poveikis ūkininkų ir kitų žemės ūkio darbuotojų fizinei ir psichinei sveikatai bei neigiamos pasekmės, kovos su psichosocialinėmis problemomis žemės ūkyje metodai ir priemonės).

Parengta sėkmingai konkursą laimėjusi paraiška projektui FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Granto Nr.: 618123. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2014-01 iki 2017-12, užsakovas Europos komisija, koordinatorius Styrelsen for Forskning og Innovation (Danija), dalyvauja Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, Turkija, Didžioji Britanija.

Naudojant informavimo bei komunikavimo technologijas ir automatizavimą žemės ūkyje siekiama tvaraus gamtinių išteklių naudojimo, žemės ūkio poveikio aplinkai sumažinimo, klimato kaitos mažinimo ir tuo pat metu užtikrinant ūkio ekonomiką ir geras darbo sąlygas, aprūpinimą maistu, jo kokybę ir saugumą bei gyvūnų gerovę. Dalyvauja 23 partneriai iš 16 šalių.

2012 m.

Vadovavimo DSS ir darbuotojų dalyvavimo DSS valdyme tarpkultūriniai skirtumai. (Esamos padėties apžvalga) No OSHA/SC/WEIU/2012/01. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2011-12 iki 2012-07, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja Olandija, Belgija, Lietuva.

Remiantis oficialiais informacijos šaltiniais atlikta migracijos Europos Sąjungoje bendros situacijos bei situacijos įvairiuose ekonominės veiklos sektoriuose analizė, išnagrinėta migracijos įtaka demografinei situacijai ES valstybėse narėse ir poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). Atlikta vadovavimo DSS ir darbuotojų dalyvavimo DSS valdyme tarpkultūrinių skirtumų valdymo pavyzdžių paieška, parinkti ir aprašyti du tinkami pavyzdžiai.

OSHwiki turinio kūrimas: Pavojingosios medžiagos. No OSHA/SC/ROU/2011/03. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2011-12 iki 2012-10, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja Didžioji Britanija, Suomija, Olandija, Lietuva.

Atlikus mokslinių tyrimų rezultatų analizę parengtas straipsnis, kuriame aprašytas mikroorganizmų atsparumo antibiotikams mechanizmas, svarbiausi vaistams atsparių mikroorganizmų tipai, darbuotojų, galinčių turėti sąlytį su jais, grupės ir tokio sąlyčio bei neigiamo jo poveikio darbuotojų sveikatai prevencijos priemonės.

OSHwiki turinio kūrimas: Nacionalinio lygio DSS sistemos. No OSHA/SC/WEI/2011/14. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2011-12- iki 2012-10, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja Vokietija, Belgija, Didžioji Britanija, Graikija, Vengrija, Suomija, Prancūzija, Olandija, Lenkija, Italija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Suomija, Lietuva.

Remiantis oficialiais informacijos šaltiniais parengti straipsniai „DSS infrastruktūra Lietuvoje“ ir „DSS infrastruktūra Latvijoje“ pagal tyrimo užduotyje nurodytus reikalavimus (darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė bazė, nacionalinės strategijos ir programos, socialinis dialogas, darbuotojų saugos ir sveikatos infrastruktūra, specializuotos techninės, sveikatos priežiūros ir mokslo institucijos, institucijų ir organizacijų sąrašas).

OSHwiki turinio kūrimas: Ergonomika, sveikata, DSS valdymas ir organizavimas, sektoriai ir profesijos bei darbo organizavimas. No OSHA/SC/WEI/2011/15. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2011-12 iki 2012-10, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, Vokietija, Didžioji Britanija, Suomija, Olandija, Lenkija, Lietuva.

Oficialių informacijos šaltinių analizės pagrindu parengtas straipsnis, kuriame pateikta bendroji informacija apie pesticidus ir augalų apsaugos priemonių naudojimą Europos Sąjungoje, aprašyti pesticidų pateikimo rinkai reikalavimai, pateiktas galimo darbuotojų sąlyčio su augalų apsaugos priemonėmis ir tokio sąlyčio pasekmių analizės apibendrinimas, aprašytos nelaimingų atsitikimų dirbant su augalų apsaugos priemonėmis ir augalų apsaugos priemonių neigiamo poveikio darbuotojų sveikatai prevencijos priemonės.

 

Sutartys

2015m.

Pluoštinių augalų paruošimo ir naudojimo biokurui technologinis-techninis pagrindimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2016-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

2015 m. vykdant šį Projektą buvo atlikti sėjamųjų kanapių ir pluoštinių dilgėlių paruošimo biokurui, smulkinimo ir malimo bei presavimo į granules eksperimentiniai tyrimai, kuriems atlikti buvo naudota ŽŪISI Progresyvios augalininkystės laboratorijos įranga. Atlikus eksperimentinius tyrimus nustatyta miltų bei pjaustinio frakcinė sudėtis, įvertinant granulių fizikines-mechanines savybes: drėgnį, tankį, stiprumą. Pluoštinių augalų smulkinimo kokybei įvertinti taikyta ES šalyse naudojama pjaustinio frakcinės sudėties nustatymo metodika. Susmulkintų augalų pjaustinio frakcinė sudėtis buvo nustatoma naudojant 400 mm skersmens sietų komplektą, kur vienas ant kito sudėti sietai su apvaliomis skylutėmis (eilės tvarka nuo viršutinio sieto): 63 mm, 45 mm, 16 mm, 8 mm, 3,15 mm ir 1 mm skersmens. Miltų frakcinė sudėtis buvo nustatoma naudojant sietus su mažesnėmis skylutėmis: 0 mm, 0,25 mm, 05 mm, 0,63 mm, 1 mm ir 2 mm skersmens skylutėmis. Granulių biometriniams rodikliams nustatyti naudotas slankmatis (0,05 mm matavimo tikslumas). Tiriant biokuro granulių atsparumą gniuždymui buvo naudota „INSTRON 5960“ bandymų įranga.

Magnio hidrosilikato savybių tyrimas, jo granuliavimas, magnio hidrosilikato, organinių ir mineralinių granuliuotų trąšų su magnio hidrosilikatu gamybos technologijų kūrimas, šių trąšų prototipų pagaminimas ir jų savybių tyrimas. Mokslo projektas, vykdymo laikotarpis 2015-2017 m., Nr. M-06-47/15, užsakovas UAB RUSTONA LT.

Vykdant šį projektą buvo naudota ir bus naudojama (iki 2017 m.) ŽŪISI Progresyvios augalininkystės laboratorijos įranga. 2015 m. tirtos magnio hidrosilikato bei organinių ir mineralinių granuliuotų trąšų su magnio hidrosilikatu fizikinės-mechaninės savybės: granulių drėgnis; granulių biometriniai rodikliai: matmenys, masė, tankis; granulių piltinis tankis ir birumo kampai; granulių stiprumas (atsparumas gniuždymui). Tyrimams atlikti naudota Progresyvios augalininkystės laboratorijos įranga: drėgniui nustatyti naudota džiovykla ir biuksai pavyzdžiams džiovinti, taip pat svarstyklės (svarstyklių rodmenų tikslumas 0,01 g ). Granulių biometriniams rodikliams nustatyti naudotas slankmatis (0,05 mm matavimo tikslumas). Granulių birumo kampams (natūralaus šlaito ir griūties) nustatyti naudotas pagamintas specialus stendas. Tiriant mineralų trąšų granulių atsparumą gniuždymui buvo naudota „INSTRON 5960“ bandymų įranga, bandymai buvo atliekami granules padedant ant horizontalios plokštumos (staliuko) ir granulės buvo veikiamos vertikalia apkrova. Granulių atsparumą gniuždymui charakterizuojantį Jungo modulį nubrėžia INSTRON įranga.

Medienos kuro pasiūlos ir paklausos įvertinimas ir pasiūlymų vietiniais medienos ištekliais pagrįstų energijos gamybos pajėgumų darniai plėtrai parengimas. Projektas, Miško mokslo darbas. Sutartis galioja nuo 2014-02 iki 2015-01, užsakovas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

Vykdant projektą apžvelgti medienos kuro resursai Lietuvoje ir užsienio šalyse, medienos ruošimo technologijos ir technika, išanalizuotas medienos kuro eksportas ir importas bei jos ruošimo ir naudojimo kurui perspektyvos, taip pat remiantis atlikta analize, vertinimais ir skaičiavimais parengti pasiūlymai siekiant užtikrinti vietiniais medienos ištekliais pagrįstų energijos gamybos pajėgumų darnią plėtrą.

Netradicinių žolinių augalų nuėmimo ir paruošimo biokurui technologinis-techninis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „VESPE“.

Vykdant mokslinio tyrimo darbą pagal MITA priemonę „Inovaciniai čekiai“ išanalizuotos ir pagrįstos energetinei biomasei naudojamų netradicinių žolinių augalų nuėmimui ir biokuro paruošimui tinkamos technologijos ir racionali technika, atliktas technologijų bei siūlomos technikos energetinis ir aplinkosauginis vertinimas, parengta projekto galutinė ataskaita – Techninė galimybių studija.

Juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinės mašinos technologinių parametrų pagrindimas ir energetinis vertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-06-05 iki 2015-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Išanalizuotos juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologijos, šioms technologijoms tinkamų kombinuotų mašinų konstrukcijos, technologinių parametrų ypatumai, veikimo principai. Suprojektuotas ir pagamintas moksliniams tyrimams reikalingas eksperimentinis juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinos modulis. Atlikti eksperimentinio mašinos modulio darbinių dalių sąveikos su skirtingomis augalinėmis derliaus liekanomis tyrimai, įvertinant skirtingus technologinius parametrus ir režimus. Technologiniais rodikliais įvertinti juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinio mašinos modulio privalumai ir trūkumai.

Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2016-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Išanalizuoti biologiniai preparatai, jų įtaką įvairiems augalams, augalinėms liekanoms, dirvai, žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams, vykstantiems sąveikoje su dirva ir augalinėmis liekanomis, energijos sąnaudoms ir aplinkos taršai. Pagal atliktą analizę parinkti biologiniai preparatai, gerinantys dirvožemio savybes ir žemės dirbimo mašinų darbo sąlygas. Įrengti daugiamečių eksperimentinių tyrimų laukeliai, kuriuose atliekami palyginamieji skirtingų biologinių preparatų poveikio dirvožemio fizikinėms ir mechaninėms savybėms ir energetiniams rodikliams tyrimai.

Inovatyvių dirvą ir aplinką tausojančių juostinių žemės dirbimo mašinų techninių parametrų ir darbo technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2014-09-17 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Petro servisas“.

Išanalizuoti užsienio šalių žemės ūkio technikos gamintojų juostinio žemės dirbimo technologijai tinkamų mašinų konstrukciniai ir technologiniai parametrai, darbo technologiniai procesai. Ištirti juostinio žemės dirbimo mašinos darbinių dalių sąveikos su augalinėmis liekanomis ir dirva, nurodant prie kokio kampo geriausiai nužeriamos augalinės liekanos, prie kokio greičio geriausiai įdirbama dirvos juosta. Pagrįstas energijos sąnaudų ir neigiamo poveikio aplinkai sumažėjimas.

Biopreparatų ir srutų poveikio žieminių rapsų liekanų skaidimosi procesui dirvoje modeliniai tyrimai. Sutartis galioja nuo 2015-10-03 iki 2016-12-31, užsakovas UAB „Grynas Baltija“.

Įrengti modeliniai bandymai ir atlikti pirminiai eksperimentiniai tyrimai biologinių preparatų bei srutų poveikio dirvožemio savybėms ir žieminių rapsų liekanų skaidymuisi nustatyti.

Žemės dirbimo mašinų darbinių dalių technologinių procesų tyrimai neartose dirvose. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „AGRIKO“.

Atlikti neariminių lėkštinių žemės dirbimo mašinų, gilaus neverstuvinio purenimo mašinų ir nulinio žemės dirbimo darbo procesų įtakos skirtingoms dirvos savybėms tyrimai. Atliktas ariminių ir neariminių žemės dirbimo mašinų darbo technologinių procesų poveikio energijos sąnaudoms palyginamasis vertinimas.

Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų gyvulininkystės sektoriuje įvertinimas ir tobulinimas. Sutarties galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Dalaudas ir CO“.

Išanalizuoti ir pagrįsti savaeigių krautuvų techniniai parametrai, pagrįstas racionalus papildomų darbo padargų parinkimas ir naudojimas skirtingų technologinių operacijų atlikimui, pasiūlyti racionalūs energiniu ir aplinkosauginiu požiūriu savaeigių krautuvų ir jų darbo padargų komplektai darbui gyvulininkystėje.

Tiksliojo ūkininkavimo technologinių procesų įtaka mažinant poveikį aplinkai bei sąnaudas žemės ūkio produkcijai pagaminti. Sutartis galioja nuo 2014-05-19 iki 2015-11-10, užsakovas Lietuvos žemės ūkio ministerija.

Atlikta tiksliojo ūkininkavimo (TŪ) technologinių procesų apžvalgą ir pagrįsti jų tarpusavio sąsajos, ištirti TŪ technologiniai procesai (laukų žemėlapių sudarymas, dirvos ėminių paėmimas, dirvos agrocheminių savybių ir elektrinio laidumo žemėlapių sudarymas, tikslusis tręšimas, derlingumo žemėlapių sudarymas) vasarinių kviečių (A. Bardausko ūkis, Raseinių raj.) ir cukrinių runkelių (ASU Bandymų stotis, Kauno raj.) pasėliuose, įvertinti TŪ technologiniai procesai ir jiems vykdyti naudojamos techninės priemonės energetiniais ir ekonominiais rodikliais, parengti TŪ techninių priemonių taikymo  rekomendacijas žemės ūkio produkcijos gamintojams.

Rizikos veiksnių tyrimai ir mažinimas darbo, visuomeninėje, gyvenamojoje aplinkoje bei diegiant (kuriant) technologijas (įrenginius, mašinas). ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tirti vibracijų, triukšmų, dujų, dulkių bei kiti rizikos veiksniai ir ruoštos įvairios priemonės jų poveikiui mažinti;

Tirti žemųjų dažnių garsai ir virpesių sklaida aplinkoje bei pasiūlytos priemones taršai mažinti;

Organizuota tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ŽMOGAUS IR GAMTOS SAUGA 2015.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tirta:

– konstrukcinių elementų vibroakustines savybės;

– technologinių įrenginių darbo proceso modeliavimas;

– ekologiškai švarios ir energiją tausojančios technologijos įrangos kūrimas, skirtos ž. ū. produktų laikymui.

Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, įtakojančių produkto savybes įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tirta:

organinio komposto trąšų granulės, ištirtos jų fizikinės-mechaninės savybės bei aerodinaminės charakteristikos; atlikti preliminarūs šių granuliuotų trąšų pakriko paskleidimo diskine išcentrine trąšų barstomąja bei lokalaus jų įterpimo su sėjamąja bandymai.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2016 m.

2015 m. vykdant šį darbą buvo atlikta sėjamųjų kanapių ir pluoštinių dilgėlių paruošimo, smulkinimo ir malimo bei presavimo į granules technologinių-techninių parametrų analizė, atskiroms technologinėms operacijoms parinkta tinkama technika ir galutinai paruošta darbui laboratorinė įranga ir prietaisai. Atlikus eksperimentinius tyrimus nustatyta miltų bei pjaustinio frakcinė sudėtis, įvertinant granulių fizikines-mechanines savybes: drėgnis, tankis, stiprumas. Lietuvos Energetikos institute, Šiluminių tyrimų sertifikuotoje laboratorijoje paruoštos pluoštinių augalų granulės buvo deginamos nustatant jų šilumingumą, elementinę sudėtį, peleningumą bei į aplinką išskiriamas kenksmingas emisijas.

Tausojančių žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių procesų poveikio dirvai ir aplinkai tyrimai. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tirti ir pagrįsti tausojančioms žemdirbystės technologijoms taikomų mašinų konstrukcinių ir technologinių parametrų ypatumai, darbo technologiniai procesai, vykdytas aplinkosauginis vertinimas.

Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Ištirta biologinio preparato biokal1 paskleidimo kokybė bulvių pasėlyje, panaudojant specialius įtaisus Lechler DroplegUL purkšti po kultūrinių augalų lapais. Ištirta specialių plyšinių plokščiasraučių purkštukų, skirtų dirviniams herbicidams purkšti, darbo kokybė.

Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Įvertintas kombainų su tangentiniu kūlimo aparatu ir ašiniu kūlimo-separavimo būgnu darbas bei pagrįsti kūlimo aparatų technologiniai parametrai kukurūzų burbuolių kūlimui.

 

 

2014 m.

Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, legėstų, nedrinių žolių) bei jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai. Sutartis galioja nuo 2013-04-30 iki 2014-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos.

Parengtos daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, geltonųjų legėstų, nendrinių žolių) nuėmimo, transportavimo technologijos bei parinkta technika. Išanalizuoti žolinių augalų biomasės ritinių suardymo, pirminio smulkinimo bei džiovinimo technologiniai parametrai bei tam tinkamos priemonės.

Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2012 09 03 iki 2014 12 31, užsakovas Lietuvos mokslo taryba.

Vykdant projektą teoriškai išnagrinėti beariminių žemės dirbimo mašinų darbo technologiniai procesai, vykstantys neartose dirvose. Atlikti žieminių kviečių ir vasarinių miežių augalinių liekanų, turinčių įtakos beariminių žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams, fizikinių-mechaninių savybių tyrimai. Atlikti skirtingų žemės dirbimo mašinų darbo technologinių procesų poveikio dirvos savybėms, suslėgimams, šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijai ir emisijai iš dirvos į aplinką eksperimentiniai tyrimai. Atliktas žemės dirbimo technologijų energetinis ir aplinkosauginis vertinimas.

Inovatyvių dirvą ir aplinką tausojančių juostinių žemės dirbimo mašinų techninių parametrų ir darbo technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2014-09-17 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Petro servisas“.

Išanalizuoti užsienio šalių žemės ūkio technikos gamintojų juostinio žemės dirbimo technologijai tinkamų mašinų konstrukciniai ir technologiniai parametrai, darbo technologiniai procesai. Ištirti juostinio žemės dirbimo mašinos darbinių dalių sąveikos su augalinėmis liekanomis ir dirva, nurodant prie kokio kampo geriausiai nužeriamos augalinės liekanos, prie kokio greičio geriausiai įdirbama dirvos juosta. Pagrįstas energijos sąnaudų ir neigiamo poveikio aplinkai sumažėjimas.

Žemės dirbimo mašinų darbinių dalių technologinių procesų tyrimai neartose dirvose. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „AGRIKO“.

Atlikti neariminių lėkštinių žemės dirbimo mašinų, gilaus neverstuvinio purenimo mašinų ir nulinio žemės dirbimo darbo procesų įtakos skirtingoms dirvos savybėms tyrimai. Atliktas ariminių ir neariminių žemės dirbimo mašinų darbo technologinių procesų poveikio energijos sąnaudoms palyginamasis vertinimas.

Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų gyvulininkystės sektoriuje įvertinimas ir tobulinimas. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Dalaudas ir CO“.

Išanalizuoti ir pagrįsti savaeigių krautuvų techniniai parametrai, pagrįstas racionalus papildomų darbo padargų parinkimas ir naudojimas skirtingų technologinių operacijų atlikimui, pasiūlyti racionalūs energiniu ir aplinkosauginiu požiūriu savaeigių krautuvų ir jų darbo padargų komplektai darbui gyvulininkystėje.

Netradicinių žolinių augalų nuėmimo ir paruošimo biokurui technologinis-techninis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „VESPE“.

Vykdant mokslinio tyrimo darbą pagal MITA priemonę „Inovaciniai čekiai“ išanalizuotos ir pagrįstos energetinei biomasei naudojamų netradicinių žolinių augalų nuėmimui ir biokuro paruošimui tinkamos technologijos ir racionali technika, atliktas technologijų bei siūlomos technikos energetinis ir aplinkosauginis vertinimas, parengta projekto galutinė ataskaita – Techninė galimybių studija.

Bioorganinių trąšų formų ir normų įtaka dirvožemiui ir skirtingos azotinės mitybos cukrinių runkelių pasėlio būklei, produktyvumui ir ekonominiam efektyvumui. Sutartis galioja nuo 2014-04-24 iki 2014-12-15, užsakovas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“.

Įvertinta papildomo cukrinių runkelių pasėlių patręšimo (apipurškiant augalus) skirtingomis bioorganinių trąšų normomis įtaka dirvožemio fizikinei ir biologinei būklei, cukrinių runkelių vystymosi sąlygoms, produktyvumui ir produkcijos kokybei. Pagrįstas technologijų efektyvumas.

Tiksliojo ūkininkavimo technologinių procesų įtaka mažinant poveikį aplinkai bei sąnaudas žemės ūkio produkcijai pagaminti. Sutartis galioja nuo 2014-05-19 iki 2015-11-10, užsakovas Lietuvos žemės ūkio ministerija.

Numatyta: Atlikti tiksliojo ūkininkavimo (TŪ) technologinių procesų apžvalgą ir pagrįsti jų tarpusavio sąsajas, ištirti TŪ technologinius procesus (laukų žemėlapių sudarymas, dirvos ėminių paėmimas, dirvos agrocheminių savybių ir elektrinio laidumo žemėlapių sudarymas, tikslusis tręšimas, derlingumo žemėlapių sudarymas) vasarinių kviečių (A. Bardausko ūkis, Raseinių raj.) ir cukrinių runkelių (ASU Bandymų stotis, Kauno raj.) pasėliuose, įvertinti TŪ technologinius procesus ir jiems vykdyti naudojamas technines priemones energetiniais ir ekonominiais rodikliais, parengti TŪ techninių priemonių taikymo  rekomendacijas žemės ūkio produkcijos gamintojams.

Juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinės mašinos technologinių parametrų pagrindimas ir energetinis vertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-06-05 iki 2015-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Išanalizuotos juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologijos, šioms technologijoms tinkamų kombinuotų mašinų konstrukcijos, technologinių parametrų ypatumai, veikimo principai. Suprojektuotas ir pagamintas moksliniams tyrimams reikalingas eksperimentinis juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinos modulis. Atlikti eksperimentinio mašinos modulio darbinių dalių sąveikos su skirtingomis augalinėmis derliaus liekanomis tyrimai, įvertinant skirtingus technologinius parametrus ir režimus.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro klasifikatoriaus papildymas ir išplėtimas. Sutartis galioja nuo 2014-06-18 iki 2014-11 -30, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Vykdant šį mokslo darbą buvo surinkta ir išanalizuota speciali informacija bei patobulintas Lietuvos respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras, papildytas jo klasifikatorius registruotinomis mašinomis ir mechanizmais, susisteminant jų techninius rodiklius ir nustatant jų tipus bei kategorijas. Paruošto darbo dalys ir ataskaita pateiktos elektronine forma Žemės ūkio ministerijos Išteklių ir kokybės politikos departamentui ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

Lauko augalų technologinių parametrų optimizavimas tiksliojoje žemdirbystėje. Sutartis galioja nuo 2013-06-30 iki 2015-07-01, užsakovas Lietuvos žemės ūkio ministerija

Numatyta: Kauno, Raseinių, Kėdainių, Panevėžio ir Šakių rajonuose organizuoti 8 lauko dienas ir 8 seminarus, kuriuose plėtojama mokslo naujovių sklaida. Technologinės naujovės bus demonstruojamos gamybinėmis sąlygomis ir paskatins platesnį pažangiųjų technologijų ir inovacijų taikymą žemės ūkio veikloje. Projekto tikslas: Lietuvos ūkininkų ūkiuose diegti inovatyvias tiksliosios žemdirbystės technologijas, kurios leistų mažinti degalų sąnaudas, taupyti sėklas, trąšas ir augalų apsaugos preparatus ir taip atpiginti augalininkystės produkciją. Tuo pačiu sumažinti neigiamą ūkininkavimo įtaką aplinkai ir padidinti maisto žaliavų saugumą.

Rizikos veiksnių tyrimai ir mažinimas darbo, visuomeninėje, gyvenamojoje aplinkoje bei diegiant (kuriant) technologijas (įrenginius, mašinas). ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

 • paruošta rizikos darbuotojams dėl triukšmo ekspozicijos vertinimo metodika;
 • vykdyti vibracijų, triukšmų, dujų, dulkių bei kitų veiksnių tyrimai ir ruoštos įvairias priemonės jų poveikiui mažinti;
 • parengta ergonominių veiksnių ir virpesių skaidos susietųjų tyrimų metodika ir atlikti pirminiai tyrimai;
 • surengta tarptautinę konferenciją Žmogaus ir gamtos sauga

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tirta:

– konstrukcinių elementų vibroakustines savybės;

– technologinių įrenginių darbo proceso modeliavimas;

– ekologiškai švarios ir energiją tausojančios technologijos ir įrangos kūrimas, skirtos žemės ūkio produktų laikymui.

Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, įtakojančių produkto savybes įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tirta:

organinio komposto trąšų granulės, ištirtos jų fizikinės-mechaninės savybės bei aerodinaminės charakteristikos; atlikti preliminarūs šių granuliuotų trąšų pakriko paskleidimo diskine išcentrine trąšų barstomąja bei lokalaus jų įterpimo su sėjamąja bandymai.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2016 m.

Vykdant šį darbą atlikta netradicinių energetinių augalų (geltonžiedžių legėstų, kiečių, drambliažolių, sėjamųjų kanapių, dilgėlių ir kt.) paruošimo, perdirbimo (presuojant į granules) ir naudojimo deginimui technologinių-techninių parametrų analizė, atskiroms technologinėms operacijoms parinkta tinkama technika bei galutinai sukomplektuota ir paruošta darbui reikiama laboratorinė įranga ir prietaisai. Vykdant šį mokslinį tiriamąjį darbą jau atlikti netradicinių energetinių augalų (geltonžiedžių legėstų, kiečių, drambliažolių sėjamųjų kanapių, dilgėlių ir kt.) paruošimo deginimui (smulkinimo, malimo, granuliavimo) eksperimentiniai tyrimai, nustatant miltų bei pjaustinio frakcinę sudėtį, įvertinant granulių fizikines-mechanines savybes: drėgnį, tankį, trapumą. Lietuvos Energetikos institute, Šiluminių tyrimų sertifikuotoje laboratorijoje paruoštos netradicinių augalų granulės buvo deginamos nustatant jų degimo efektyvumą, šiluminę vertę (šilumingumą), elementinę sudėtį, peleningumą bei degimo metu išskiriamas kenksmingas emisijas.

Dirvos paruošimo ir sėklų įterpimo mašinų tausojančiose žemdirbystės sistemose tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tirti ir pagrįsti tausojančioms žemdirbystės technologijoms taikomų mašinų konstrukcinių ir technologinių parametrų ypatumai, darbo technologiniai procesai, vykdytas aplinkosauginis vertinimas.

Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Nustatyta, kad penkiaskyliai Hardi Q 03 purkštukai skystas mineralines trąšas paskleidžia labai netolygiai: esant 1,5 bar darbiniam slėgiui ir 0,6 m purškimo aukščiui, skysčio skersinio pasiskirstymo variacijos koeficientas buvo net 55%. Tuo tarpu tomis pačiomis sąlygomis naudojant hidraulinius deflektorinius purkštukus Lechler FD03 ir FD10 jų paskleidimo kokybė buvo labai gera: skysčio skersinio pasiskirstymo variacijos koeficientas buvo tik 7,3 %. Hidrauliniais deflektoriniais purkštukais Lechler FD03 išpurkšto skysčio lašeliai pasiskirsto 1,3 m pločio ruože (darbinis slėgis 1,5 bar). Didinant darbinį slėgį iki 4 bar apipurškiamo ruožo plotis padidėja iki 1,8 m.

Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Įvertintas kombainų su tangentiniu kūlimo aparatu ir ašiniu kūlimo-separavimo būgnu darbas bei pagrįsti kūlimo aparatų technologiniai parametrai kukurūzų burbuolių kūlimui.

 

2013 m.

Topinambų (Helianthus tuberosus) biomasės auginimo ir perdirbimo technologijų energetinei konversijai mokslinis pagrindimas ir įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2012-05-15 iki 2013-05-15, užsakovas UAB „Vilniaus energija“.

Vykdant mokslinio tyrimo darbo projektą buvo atlikti šie darbai:

–  atlikti laukų, kuriuose auginti topinambai, dirvožemio agrocheminių savybių tyrimai. Jonavos ir Šalčininkų rajonų topinambų plantacijose, remiantis atliktais dirvožemio savybių tyrimais, buvo pasiūlytos tinkamos trąšos ir tręšimo normos;

–  įvertinti topinambų stiebų kokybiniai parametrai (stiebų biometriniai rodikliai, pjaustinio frakcinė sudėtis, pjaustinio tankis);

–  atlikti topinambų gumbų ir stiebų derliaus nuėmimo ir smulkinimo technologijų tyrimai, pasiūlyti du stiebų derliaus nuėmimo technologiniai variantai (stiebų nuėmimas ir smulkinimas pašarų kombainais ir stiebų pjovimas bei rišimas į ryšulius juos smulkinant vėliau stacionariais smulkintuvais), pateiktos rekomendacijos topinambų gumbų derliui nuimti, pasiūlyta tinkama technika topinambų stiebų ir gumbų derliui nuimti.

Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų galimybių studijos parengimas. Sutartis galioja nuo 2013-05-07 iki 2013-10-31, užsakovas kooperatyvas „Mūsų Gojus“.

Parengta savaeigių krautuvų darbo technologinio proceso įvertinimo ir jų panaudojimo galimybių obuolių saugykloje studija, kuri leidžia vartotojui ekonominiu, technologiniu bei eksploataciniu požiūriais įvertinti esančius rinkoje savaeigius krautuvus ir pasirinkti iš jų tinkamiausią .

Karbamido-amonio salietros (KAS) tirpalo optimalaus paskleidimo, panaudojant augalų optinės analizės jutiklius OptRx, koncepcijos įgyvendinamumo patvirtinimas. Sutartis galioja nuo 2013-05- 29 iki 2013-09-30, užsakovas UAB „Prymo“.

Ištirtos skystų (karbamido tirpalas) ir granuliuotų (salietra) mineralinių trąšų optimalaus paskleidimo galimybės, panaudojant augalų optinės analizės jutiklius OptRx vasarinių ir žieminių kviečių pasėliuose.

Biologinių preparatų tolygaus paskleidimo, panaudojant specialius įtaisus purkšti po kultūrinių augalų lapais, koncepcijos įgyvendinamumo patvirtinimas. Sutartis galioja nuo 2013-05-29 d. iki 2013-09-30, užsakovas .J.Gudino įmonė.

Ištirtos tolygaus biologinių preparatų paskleidimo galimybės, panaudojant specialius įtaisus purkšti po kultūrinių augalų lapais, bulvių ir žieminių kviečių pasėliuose.

Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, legėstų, nedrinių žolių) bei jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai. Sutartis galioja nuo 2013-04-30 iki 2014-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos.

Parengtos daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, geltonųjų legėstų, nendrinių žolių) nuėmimo, transportavimo technologijos bei parinkta technika. Išanalizuoti žolinių augalų biomasės ritinių suardymo, pirminio smulkinimo bei džiovinimo technologiniai parametrai bei tam tinkamos priemonės.

Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 m. Sutartis galioja nuo 2012-06-20 iki 2013-12-31, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos. Partneriai LAMMC, LŽŪKT, Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija.

Vykdant projektą atlikta žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės, žemės ūkio inžinerijos ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros praktikos kitose šalyse analizė, Lietuvos kaimo plėtros programos lėšomis finansuotų inovacijų sklaidos projektų ir Lietuvos institucijų užsakymų vykdytų MTEP darbų analizė, pagrįsti galimi poreikiai ir prioritetinės kryptys taikomiesiems tyrimams ir inovacijoms žemės, maisto ūkio, žuvininkystės, žemės ūkio inžinerijos ir kaimo plėtros srityse, parengta ir įvykdyta respondentų apklausa, apibendrinti apklausos rezultatai, numatantys ilgalaikius bei trumpalaikius taikomuosius mokslinius tyrimus iki 2020 metų, tematikas, uždavinius ir lėšų poreikį.

Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2012-09-03 iki 2014-12-31, užsakovas Lietuvos mokslo taryba.

Vykdant projektą teoriškai išnagrinėti beariminių žemės dirbimo mašinų darbo technologiniai procesai, vykstantys neartose dirvose. Atlikti žieminių kviečių ir vasarinių miežių augalinių liekanų, turinčių įtakos beariminių žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams, fizikinių-mechaninių savybių tyrimai. Atlikti skirtingų žemės dirbimo mašinų darbo technologinių procesų poveikio dirvos savybėms, suslėgimams, šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijai ir emisijai iš dirvos į aplinką eksperimentiniai tyrimai.

Augalinės biomasės ruošimo ir naudojimo konversijai įvertinimas. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Buvo tęsiami analitiniai ir eksperimentiniai tyrimai, nustatyta trumpos rotacijos energetinių augalų paruošimo biokurui įtaka jų deginimo efektyvumui ir kenksmingų medžiagų emisijoms į aplinką juos deginant. Įvertintas poveikis aplinkai kai deginami įvairių rūšių bei skirtingos brandos trumpos rotacijos energetiniai augalai. Atliktas kietojo biokuro dujinimo technologinio proceso bei technologijų analitinis vertinimas ir apžvelgti dujinimo reaktoriai bei jų svarbiausi konstruktyviniai parametrai. Nustatyta, kad gaunamose dujose azoto kiekis sudaro 40-55 %, apie 10-20 % sudaro degiosios anglies monoksido dujos, 10-17 % anglies dioksido, nedidelis kiekis metano bei vandenilis. Dujinimui geriausiai tinka mediena, trumpos rotacijos energetiniai augalai, taip pat tinka ir rapsai, sėmeniniai linai bei kiti aliejiniai augalai.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas nuo 2013-05-01 iki 2016-12-31.

Vykdant šį darbą atlikta netradicinių energetinių augalų (sėjamųjų kanapių, dilgėlių, legėstų, kiečių, drambliažolių ir kt.) paruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių parametrų analizė, atskiroms technologinėms operacijoms parinkta tinkama technika, paruošta tyrimų metodika bei sukomplektuota ir paruošta darbui reikiama laboratorinė įranga ir prietaisai. Šioje srityje jau pradėti kai kurių netradicinių energetinių augalų (sėjamųjų kanapių, dilgėlių, drambliažolių) paruošimo deginimui (smulkinimo, malimo, granuliavimo) eksperimentiniai tyrimai, kuriuos numatoma tęsti nustatant šių ir kitų netradicinių augalų įvairias fizikines-mechanines savybes, šiluminę vertę bei kenksmingas emisijas juos deginant.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2013-01-01-iki 2013-12-31.

Tirta:

 • mechaninių sistemų konstrukcinių elementų vibroakustines savybės, numatant priemones virpesiams mažinti;
 • technologinių įrenginių darbo proceso modeliavimas;
 • ekologiškai švarios ir energiją tausojančios technologijos ir įrangos kūrimas, skirtos žemės ūkio produktų laikymui.

Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, įtakojančių produkto savybes įvertinimas. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31.

Nustatyta granuliuojamos medžiagos savybės ir technologiniai parametrai norimam produktui su užsiduotomis charakteristikomis gauti. Ištirta granuliuoto produkto fizikines ir mechanines savybės.

Žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus darbo sąlygų tyrimai, aplinkos sąlygų tyrimas, ergonominiai ir technologijų saugos tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Tirta:

 • triukšmo ir vibracijų tyrimai;
 • darbų saugos tyrimai;
 • aplinkos taršos ir apsaugos tyrimai.

Tausojančių žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių procesų poveikio dirvai ir aplinkai tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2015-12-31.

Išanalizuoti ir pagrįsti tausojančioms žemdirbystės technologijoms taikomų mašinų konstrukcinių ir technologinių parametrų ypatumai, darbo technologiniai procesai.

Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2015-12-31.

Tirta kultūrinių augalų padengimo kokybė bulvių ir javų pasėliuose, naudojant firmos „Lechler“ įtaisus DroplegUL su dvisraučiais ir deflektoriniais purkštukais.

Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2015-12-31.

Įvertintas kombainų su tangentiniu kūlimo aparatu ir ašiniu kūlimo-separavimo būgnu darbas bei pagrįsti kūlimo aparatų technologiniai parametrai kukurūzų burbuolių kūlimui.

 

2012 m.

Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 m. Sutartis galioja nuo 2012-06-20 iki 2013-12-31, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos. Partneriai LAMMC, LŽŪKT, Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija.

Pagal sutartį numatyta parengti pasiūlymus programai, kurioje atsižvelgiant į ūkio poreikius būtų nustatyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) prioritetai, tyrimų ilgalaikės bei trumpalaikės programos, numatomi jų finansavimo šaltiniai (valstybės biudžeto lėšos, verslo investicijos) iki 2020 metų.

Aplinką ir energiją tausojanti technika žemdirbystėje. Sutartis galioja nuo 2010-02-01 iki 2013-01-31, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Žemės ūkio  ministerijos.

Vykdomi žemės dirbimo ir sėjos aplinką bei energiją tausojančių technologijų parodomieji bandymai auginant žieminius rapsus bei žieminius kviečius skirtinguose šalies regionuose: Vakarų Lietuva – Klaipėdos rajone, Vidurio lyguma – Pakruojo rajone ir Suvalkijos lyguma – Vilkaviškio rajone.

Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2012 09 03 iki 2014 12 31, užsakovas Lietuvos mokslo taryba.

Pagal sutartį numatyta ištirti dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų darbo technologinius procesus neartose dirvose, pagrįsti darbinių dalių, turinčių sąlytį su dirva ir augaline biomase, parametrus, įvertinti įtaką dirvos savybėms, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai ir energijos sąnaudoms. 2012 metais atlikta dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų darbo technologinių procesų analizė, vykdyti pirminiai augalinės biomasės mechaninių savybių eksperimentiniai tyrimai, parengtas mokslinis straipsnis.

Augalinės biomasės ruošimo ir naudojimo konversijai įvertinimas. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Apžvelgtos energetinių augalų konversijos technologinės schemos, atlikta jų analizė. Paruošta darbui ir naudota tyrimuose nauja įranga nustatyti energetinių augalų pjaustinio kokybei ir  kenksmingų medžiagų emisijoms į aplinką deginant sumedėjusius energetinius augalus, šiaudus bei jų mišinius. Atlikti eksperimentiniai tyrimai nustatant poveikį aplinkai kai deginami skirtingos smulkinimo kokybės energetiniai augalai. Paruošti konversijai briketoti/granuliuoti šiaudai ir jų mišiniai, nustatytos jų fizikinės-mechaninės savybės, ištirtas jų poveikis aplinkai deginant. Analitiškai įvertintos kietojo kuro dujinimo technologijos, atlikta dujinimo reaktorių klasifikacija, pagrįstas optimalus reaktoriaus tipas. Nustatytos dujinimui tinkamos medienos, aliejinių augalų, rapsų ir sėmeninių linų charakteristikos, įtakojančios proceso eigą.

Ištirti biomasės ruošimo ir naudojimo konversijai procesą, atlikti technologinį, energetinį ir aplinkosauginį vertinimą. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Teoriškai įvertintas ir išanalizuotas augalinės biomasės smulkinimo būgniniu ir diskiniu smulkintuvais procesas, nustatytos būgniniu ir sraigtiniu smulkintuvais susmulkintų 4-ių metų augimo energetinių augalų – gluosnių, tuopų, drebulių, ir 1-ų metų augimo gluosninių žilvičių stiebų pjaustinio smulkinimo kokybė, naudojant ES šalyse patvirtintą metodiką ir naują frakcinės sudėties nustatymo įrangą. Atlikti eksperimentiniai tyrimai deginant energetinius augalus nedidelės galios (10 kW) biokuro katile, ištirtos kenksmingų medžiagų emisijoms į aplinką deginant energetinius augalus. Nustatyta, kad biokuras gerai sudega ir mažos teršalų koncentracijos gaunamos deginant gluosninius žilvičius ir tuopas, kai augalai susmulkinami dalimis iki 30-60 mm. Taip pat ištirtas poveikis aplinkai ir žmogui, smulkinant energetinius augalus būgniniu smulkintuvu. Atlikti smulkaus gluosnių pjaustinio laikymo eksperimentiniai tyrimai, pagrįsti deginimui naudojamo smulkaus gluosnių pjaustinio laikymo technologiniai-techniniai parametrai.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė bei matematinis modeliavimas. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2012-01-01 iki 2013-12-31.

Tirta:

 • mechaninių sistemų konstrukcinių elementų vibroakustines savybes, sudarant matematinius modelius bei numatant priemones virpesiams mažinti;
 • technologinio įrenginio žemės ūkio produkcijos atliekų perdirbimo darbo proceso modeliavimas;
 • žemės ūkio mašinų darbinių dalių dilimo procesas ir jį įtakojantys veiksniai.

Aplinką tausojančių žemės dirbimo ir sėjos technologijų bei techninių priemonių tyrimai. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2008 m. iki 2013 m.

2012 m. mokslinis tyrimų naujumas pasireiškia tuo, kad atliekamas žemės dirbimo ir sėjos techninių priemonių poveikio aplinkai vertinimas, diegiant švaresnes ir energijos sąnaudas mažinančias technologijas, aplinką tausojančių žemės dirbimo mašinų darbinių dalių, turinčių sąlytį su dirva ir augalinėmis derliaus liekanomis, konstrukcinių ir technologinių parametrų pagrindimas skirtingomis aplinkos sąlygomis.

Aplinkos sąlygų tyrimas, neigiamo poveikio aplinkai rizikos mažinimas organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

 • buitinių atliekų tvarkymo nedidelėse gyvenvietėse tyrimai;
 • gyvenamosios ir kelių aplinkos taršos cheminiais teršalais tyrimai;
 • apibendrinta tyrimų medžiaga susieta su terminiu piktžolių naikinimu ir įtaka aplinkos apsaugai.

Žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus darbo sąlygų gerinimas techninėmis – organizacinėmis priemonėmis: aplinkos sąlygų tyrimas; profesinės rizikos mažinimas organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis; rizikos prevencija; technologijų saugos tyrimai. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

2012 metais atlikti triukšmo ir vibracijų, terminio poveikio augalams, šiluminės aplinkos darbo vietoje, darbų saugos, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos ir atliekų tvarkymo tyrimai.

Žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus darbo sąlygų gerinimas techninėmis – organizacinėmis priemonėmis, rizikos prevencija, technologijų saugos tyrimai. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

2012 metais atlikti:

 • triukšmo tyrimai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje, įvertinta triukšmo įtaka girdimųjų signalų suvokimo procese;
 • vibracijų tyrimo traktorininkų darbo vietose apibendrinimai ir paruošta metodika rizikos laipsniui nustatyti;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo bei rizikos prevencijos metodologinių aspektų tyrimai, žmogiškojo veiksnio įtakos saugai vertinimai;
 • šiluminės aplinkos kepyklų darbo vietose tyrimai;
 • elektros instaliacijos senėjimo įtakos gaisrinės saugos požiūriu tyrimai.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

 • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
 • Tel. (8 37) 75 23 24
 • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai