Mokslinių tyrimų projektai ir sutartys

Patentai

[Šarauskis Egidijus]; [Naujokienė Vilma]; [Vaitauskienė Kristina]. Degalų sąnaudų mažinimo būdas augalininkystėje, panaudojant biologinį preparatą. Patento Nr. LT 6470 B. Aleksandro Stulginskio universitetas. Vilnius, 2017-11-10, 5 lap.

[Šarauskis, Egidijus]; Sinkevičius, Rymantas; Sinkevičius, Dovydas; [Sinkevičius, Jaunius]; [Sakalauskas, Antanas]; Romaneckas, Kęstutis. Dehidratuotos pievų žolės miltai. Patentas Nr. LT 6480 B / Aleksandro Stulginskio universitetas, Užgirių žemės ūkio bendrovė. Vilnius, 2017-12-11. 5 lap.

Bleizgys Rolandas; [Vilma Naujokienės]. Reduction of ammonia emission in livestock farming. Patent No. LT6472 (B), Aleksandras Stulginskis University, 2017-11-10.

[Šarauskis, Egidijus]; Sinkevičius, Rymantas; Sinkevičius, Dovydas; Sinkevičius, Jaunius; [Sakalauskas, Antanas]; Romaneckas, Kęstutis. Dehidratuotas kukurūzų silosas. Patentas Nr. LT 6310 B / Aleksandro Stulginskio universitetas, Užgirių žemės ūkio bendrovė. Vilnius, 20160912.  2016. 5 lap.

Ivanovs, Semjons; Pelece, Ilze; Ziemelis, Irmants; [Jasinskas, Algirdas]; Putans, Henriks; Kanceviča, Liene. Device for air heating by solar energy : Latvian patent 15142 A / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2016.

[Šarauskis, Egidijus]; [Sakalauskas, Antanas]; [Vaitauskienė, Kristina]; [Vaiciukevičius, Edvardas]; [Kačinas, Giedrius]. Patentas LT 6099 B Juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologinis įrenginys /ASU. Vilnius, 2014 12 29. 6 lap.

Булгаков В.М., Головач И.В., Грифцов В.Л., [Шпокас Л.] Очистка головок корнеплодов / registracijos Nr. UA 99063 C2,A01D23/02 (2006.01), Украiна.

 

Tarptautiniai projektai

2017 m.

Vykdomas projektas Išmanioji rąstvežė darniam ir efektyviam miško naudojimui ir valdymui (Smart Forwarder for sustainable and efficient forest operation and management), akronimas: FORWARDER 2020, H2020-BB-2016-1 Nr. 727883 HSM. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2016-10-01 iki 2019-10-01, dalyvauja 14 šalių: Vokietija, Didžioji Britanija, Italija, Lietuva, Rumunija, Šveicarija, Vokietija ir kt.

Vykdomas projektas FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Granto Nr.: 618123. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2014-01 iki 2017-12, užsakovas Europos komisija, koordinatorius Styrelsen for Forskning og Innovation (Danija), dalyvauja Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, Turkija, Didžioji Britanija.

2016 m.

Vykdomas projektas Išmanioji rąstvežė darniam ir efektyviam miško naudojimui ir valdymui (Smart Forwarder for sustainable and efficient forest operation and management), akronimas: FORWARDER 2020, H2020-BB-2016-1 Nr. 727883 HSM. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2016-10-01 iki 2019-10-01, dalyvauja 14 šalių: Vokietija, Didžioji Britanija, Italija, Lietuva, Rumunija, Šveicarija, Vokietija ir kt.

Vykdomas projektas FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Granto Nr.: 618123. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2014-01 iki 2017-12, užsakovas Europos komisija, koordinatorius Styrelsen for Forskning og Innovation (Danija), dalyvauja Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, Turkija, Didžioji Britanija.

2015 m.

Vykdomas projektas FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Granto Nr.: 618123. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2014-01 iki 2017-12, užsakovas Europos komisija, koordinatorius Styrelsen for Forskning og Innovation (Danija), dalyvauja Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, Turkija, Didžioji Britanija.

2014 m.

Vykdomas projektas FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Granto Nr.: 618123. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2014-01 iki 2017-12, užsakovas Europos komisija, koordinatorius Styrelsen for Forskning og Innovation (Danija), dalyvauja Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, Turkija, Didžioji Britanija.

2013 m.

OSHwiki turinio kūrimas: DSS valdymas ir organizavimas (RO-12-05: Development of content for the OSHwiki – OSH management and organisation) No OSHA/SCROU/2012/05. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2012-11 iki 2013-06-01, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja Suomija, Vokietija, Lenkija, Graikija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Ispanija, Italija, Danija, Vengrija, Belgija, Olandija, Lietuva.

OSHwiki turinio kūrimas: Psichosocialinės problemos (RO-12-06: Development of content for the OSHwiki – Psychosocial issues) No OSHA/SCROU/2012/06. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2012-11 iki 2013-06-01, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja Suomija, Vokietija, Didžioji Britanija, Olandija, Lietuva.

Parengta sėkmingai konkursą laimėjusi paraiška projektui FP7-ERANET-2013-RTD „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture (ICT-AGRI 2)“. ICT-AGRI-2 Granto Nr.: 618123. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2014-01 iki 2017-12, užsakovas Europos komisija, koordinatorius Styrelsen for Forskning og Innovation (Danija), dalyvauja Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, Turkija, Didžioji Britanija.

2012 m.

Vadovavimo DSS ir darbuotojų dalyvavimo DSS valdyme tarpkultūriniai skirtumai. (Esamos padėties apžvalga) No OSHA/SC/WEIU/2012/01. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2011-12 iki 2012-07, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja Olandija, Belgija, Lietuva.

OSHwiki turinio kūrimas: Pavojingosios medžiagos. No OSHA/SC/ROU/2011/03. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2011-12 iki 2012-10, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja Didžioji Britanija, Suomija, Olandija, Lietuva.

OSHwiki turinio kūrimas: Nacionalinio lygio DSS sistemos. No OSHA/SC/WEI/2011/14. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2011-12- iki 2012-10, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, dalyvauja Vokietija, Belgija, Didžioji Britanija, Graikija, Vengrija, Suomija, Prancūzija, Olandija, Lenkija, Italija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Suomija, Lietuva.

OSHwiki turinio kūrimas: Ergonomika, sveikata, DSS valdymas ir organizavimas, sektoriai ir profesijos bei darbo organizavimas. No OSHA/SC/WEI/2011/15. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2011-12 iki 2012-10, koordinatorius Suomijos profesinės sveikatos institutas, Vokietija, Didžioji Britanija, Suomija, Olandija, Lenkija, Lietuva.

 

Sutartys

2017 m.

Lietuvos sąlygoms pritaikyto, dirvožemio ir augalų optinių savybių jutiklių panaudojimu grindžiamo, tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo modelio sukūrimas ir testavimas. Sutartis galioja nuo 2016-05-23 iki 2018-11-01, Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas. Sutartis galioja nuo 2016 05 23 iki 2018 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą. Sutartis galioja nuo 2016 05 23 iki 2018 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2017-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Magnio hidrosilikato savybių tyrimas, jo granuliavimas, magnio hidrosilikato, organinių ir mineralinių granuliuotų trąšų su magnio hidrosilikatu gamybos technologijų kūrimas, šių trąšų prototipų pagaminimas ir jų savybių tyrimas. Mokslo projektas, vykdymo laikotarpis 2015-2017 m., Nr. M-06-47/15, užsakovas UAB RUSTONA LT.

Precizinio minimalaus žemės dirbimo ir sėjos agroinžinerinių parametrų optimizavimas ir efektyvumo vertinimas tyrimai. Sutartis galioja nuo 2017 08 07 iki 2018 03 31, užsakovas UAB „Audrokesta“.

Juostinio žemės dirbimo mašinų tyrimai tausojančiose žemdirbystės sistemose. Sutartis galioja nuo 2017 08 15 iki 2018 05 14, užsakovas UAB „Vaderstad“.

Biopreparatų ir jų mišinių su organinėmis trąšomis įtaka dirvožemiui ir amoniako dujų emisijoms. Sutartis galioja nuo 2017 08 15 iki 2018 04 13, užsakovas UAB „Grynas Baltija“

Sistemos Žmogus–mašina–aplinka tyrimai ir tobulinimas žmonių saugos ir jų sveikatos išsaugojimo požiūriu. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Energetinių sąnaudų mažinimo ir aplinkos tausojimo įvairiose žemdirbystės sistemose tyrimai ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Technologinių įrenginių ir mašinų darbo proceso ir jo poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Žemės ūkio augalų pasėlių priežiūros ir derliaus dorojimo technologijų bei mašinų tyrimai. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Žemės ūkio augalinių atliekų naudojimo presuoto biokuro gamybai ir energinei konversijai technologijų ir technikos tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2017-2021 m.

2016 m.

Lietuvos sąlygoms pritaikyto, dirvožemio ir augalų optinių savybių jutiklių panaudojimu grindžiamo, tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo modelio sukūrimas ir testavimas, sutartis galioja nuo 2016-05-23 iki 2018-11-01, Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Sudaryti ir pagrįsti optimalią laukininkystės mašinų sistemą įvairios specializacijos prekiniams ūkiams. Sutartis  galioja nuo 2016 06 16 iki 2016 11 30, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas. Sutartis galioja nuo 2016 05 23 iki 2018 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą. Sutartis galioja nuo 2016 05 23 iki 2018 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Biopreparatų ir srutų poveikio žieminių rapsų liekanų skaidymosi procesui dirvoje modeliniai tyrimai koofinansavimas iš MITA. Sutartis galioja  nuo 2016-04-01 iki 2016-12-15, užsakovas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugų sutartis galioja nuo 2016-05-10 iki 2016-10-24. užsakovas UAB ROKOR.

Pluoštinių augalų paruošimo ir naudojimo biokurui technologinis-techninis pagrindimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2016-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Magnio hidrosilikato savybių tyrimas, jo granuliavimas, magnio hidrosilikato, organinių ir mineralinių granuliuotų trąšų su magnio hidrosilikatu gamybos technologijų kūrimas, šių trąšų prototipų pagaminimas ir jų savybių tyrimas. Mokslo projektas, vykdymo laikotarpis 2015-2017 m., Nr. M-06-47/15, užsakovas UAB RUSTONA LT.

Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2016-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Biopreparatų ir srutų poveikio žieminių rapsų liekanų skaidimosi procesui dirvoje modeliniai tyrimai. Sutartis galioja nuo 2015-10-03 iki 2016-12-31, užsakovas UAB „Grynas Baltija“.

Sistemos Žmogus–mašina–aplinka tyrimai ir tobulinimas žmonių saugos ir jų sveikatos išsaugojimo požiūriu. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Energetinių sąnaudų mažinimo ir aplinkos tausojimo įvairiose žemdirbystės sistemose tyrimai ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2016m.

Technologinių įrenginių ir mašinų darbo proceso ir jo poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

Žemės ūkio augalų pasėlių priežiūros ir derliaus dorojimo technologijų bei mašinų tyrimai. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2016-2020 m.

2015 m.

Pluoštinių augalų paruošimo ir naudojimo biokurui technologinis-techninis pagrindimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2016-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Magnio hidrosilikato savybių tyrimas, jo granuliavimas, magnio hidrosilikato, organinių ir mineralinių granuliuotų trąšų su magnio hidrosilikatu gamybos technologijų kūrimas, šių trąšų prototipų pagaminimas ir jų savybių tyrimas. Mokslo projektas, vykdymo laikotarpis 2015-2017 m., Nr. M-06-47/15, užsakovas UAB RUSTONA LT.

Medienos kuro pasiūlos ir paklausos įvertinimas ir pasiūlymų vietiniais medienos ištekliais pagrįstų energijos gamybos pajėgumų darniai plėtrai parengimas. Projektas, Miško mokslo darbas. Sutartis galioja nuo 2014-02 iki 2015-01, užsakovas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija.

Netradicinių žolinių augalų nuėmimo ir paruošimo biokurui technologinis-techninis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „VESPE“.

Juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinės mašinos technologinių parametrų pagrindimas ir energetinis vertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-06-05 iki 2015-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms. Sutartis galioja nuo 2015-06-09 iki 2016-11-10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Inovatyvių dirvą ir aplinką tausojančių juostinių žemės dirbimo mašinų techninių parametrų ir darbo technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2014-09-17 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Petro servisas“.

Biopreparatų ir srutų poveikio žieminių rapsų liekanų skaidimosi procesui dirvoje modeliniai tyrimai. Sutartis galioja nuo 2015-10-03 iki 2016-12-31, užsakovas UAB „Grynas Baltija“.

Žemės dirbimo mašinų darbinių dalių technologinių procesų tyrimai neartose dirvose. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „AGRIKO“.

Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų gyvulininkystės sektoriuje įvertinimas ir tobulinimas. Sutarties galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Dalaudas ir CO“.

Tiksliojo ūkininkavimo technologinių procesų įtaka mažinant poveikį aplinkai bei sąnaudas žemės ūkio produkcijai pagaminti. Sutartis galioja nuo 2014-05-19 iki 2015-11-10, užsakovas Lietuvos žemės ūkio ministerija.

Rizikos veiksnių tyrimai ir mažinimas darbo, visuomeninėje, gyvenamojoje aplinkoje bei diegiant (kuriant) technologijas (įrenginius, mašinas). ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, įtakojančių produkto savybes įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2016 m.

Tausojančių žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių procesų poveikio dirvai ir aplinkai tyrimai. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

2014 m.

Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, legėstų, nedrinių žolių) bei jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai. Sutartis galioja nuo 2013-04-30 iki 2014-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos.

Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2012 09 03 iki 2014 12 31, užsakovas Lietuvos mokslo taryba.

Inovatyvių dirvą ir aplinką tausojančių juostinių žemės dirbimo mašinų techninių parametrų ir darbo technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2014-09-17 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Petro servisas“.

Žemės dirbimo mašinų darbinių dalių technologinių procesų tyrimai neartose dirvose. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „AGRIKO“.

Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų gyvulininkystės sektoriuje įvertinimas ir tobulinimas. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-02-28, užsakovas UAB „Dalaudas ir CO“.

Netradicinių žolinių augalų nuėmimo ir paruošimo biokurui technologinis-techninis įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-09-18 iki 2015-01-31, užsakovas UAB „VESPE“.

Bioorganinių trąšų formų ir normų įtaka dirvožemiui ir skirtingos azotinės mitybos cukrinių runkelių pasėlio būklei, produktyvumui ir ekonominiam efektyvumui. Sutartis galioja nuo 2014-04-24 iki 2014-12-15, užsakovas AB „Nordic Sugar Kėdainiai“.

Tiksliojo ūkininkavimo technologinių procesų įtaka mažinant poveikį aplinkai bei sąnaudas žemės ūkio produkcijai pagaminti. Sutartis galioja nuo 2014-05-19 iki 2015-11-10, užsakovas Lietuvos žemės ūkio ministerija.

Juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinės mašinos technologinių parametrų pagrindimas ir energetinis vertinimas. Sutartis galioja nuo 2014-06-05 iki 2015-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro klasifikatoriaus papildymas ir išplėtimas. Sutartis galioja nuo 2014-06-18 iki 2014-11-30, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Lauko augalų technologinių parametrų optimizavimas tiksliojoje žemdirbystėje. Sutartis galioja nuo 2013-06-30 iki 2015-07-01, užsakovas Lietuvos žemės ūkio ministerija

Rizikos veiksnių tyrimai ir mažinimas darbo, visuomeninėje, gyvenamojoje aplinkoje bei diegiant (kuriant) technologijas (įrenginius, mašinas). ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, įtakojančių produkto savybes įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas 2013-2016 m.

Dirvos paruošimo ir sėklų įterpimo mašinų tausojančiose žemdirbystės sistemose tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas 2013-2015 m.

2013 m.

Topinambų (Helianthus tuberosus) biomasės auginimo ir perdirbimo technologijų energetinei konversijai mokslinis pagrindimas ir įvertinimas. Sutartis galioja nuo 2012-05-15 iki 2013-05-15, užsakovas UAB „Vilniaus energija“.

Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų galimybių studijos parengimas. Sutartis galioja nuo 2013-05-07 iki 2013-10-31, užsakovas kooperatyvas „Mūsų Gojus“.

Karbamido-amonio salietros (KAS) tirpalo optimalaus paskleidimo, panaudojant augalų optinės analizės jutiklius OptRx, koncepcijos įgyvendinamumo patvirtinimas. Sutartis galioja nuo 2013-05- 29 iki 2013-09-30, užsakovas UAB „Prymo“.

Biologinių preparatų tolygaus paskleidimo, panaudojant specialius įtaisus purkšti po kultūrinių augalų lapais, koncepcijos įgyvendinamumo patvirtinimas. Sutartis galioja nuo 2013-05-29 d. iki 2013-09-30, užsakovas .J.Gudino įmonė.

Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, legėstų, nedrinių žolių) bei jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai. Sutartis galioja nuo 2013-04-30 iki 2014-12-01, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos.

Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 m. Sutartis galioja nuo 2012-06-20 iki 2013-12-31, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos. Partneriai LAMMC, LŽŪKT, Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija.

Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2012-09-03 iki 2014-12-31, užsakovas Lietuvos mokslo taryba.

Augalinės biomasės ruošimo ir naudojimo konversijai įvertinimas. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių-techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas. ASU biudžetinis mokslinis tyrimas, darbas vykdomas nuo 2013-05-01 iki 2016-12-31.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė, konstrukcijų tobulinimas bei matematinis modeliavimas, poveikio aplinkai tyrimas. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2013-01-01-iki 2013-12-31.

Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, įtakojančių produkto savybes įvertinimas. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31.

Žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus darbo sąlygų tyrimai, aplinkos sąlygų tyrimas, ergonominiai ir technologijų saugos tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Tausojančių žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių procesų poveikio dirvai ir aplinkai tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2015-12-31.

Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2015-12-31.

Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai. ASU biudžetinis mokslo tyrimas, darbas vykdomas nuo 2013-01-01 iki 2015-12-31.

2012 m.

Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 m. Sutartis galioja nuo 2012-06-20 iki 2013-12-31, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Žemės ūkio ministerijos. Partneriai LAMMC, LŽŪKT, Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija.

Aplinką ir energiją tausojanti technika žemdirbystėje. Sutartis galioja nuo 2010-02-01 iki 2013-01-31, užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Žemės ūkio  ministerijos.

Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai. Sutartis galioja nuo 2012 09 03 iki 2014 12 31, užsakovas Lietuvos mokslo taryba.

Augalinės biomasės ruošimo ir naudojimo konversijai įvertinimas. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Ištirti biomasės ruošimo ir naudojimo konversijai procesą, atlikti technologinį, energetinį ir aplinkosauginį vertinimą. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Žemės ūkio mašinų ir mechanizmų dinaminė analizė bei matematinis modeliavimas. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2012-01-01 iki 2013-12-31.

Aplinką tausojančių žemės dirbimo ir sėjos technologijų bei techninių priemonių tyrimai. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2008 m. iki 2013 m.

Aplinkos sąlygų tyrimas, neigiamo poveikio aplinkai rizikos mažinimas organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus darbo sąlygų gerinimas techninėmis – organizacinėmis priemonėmis: aplinkos sąlygų tyrimas; profesinės rizikos mažinimas organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis; rizikos prevencija; technologijų saugos tyrimai. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

Žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus darbo sąlygų gerinimas techninėmis – organizacinėmis priemonėmis, rizikos prevencija, technologijų saugos tyrimai. ASU biudžetinis mokslins tyrimas, darbas vykdomas nuo 2010-01-01 iki 2013-12-31.

 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

  • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
  • Tel. (8 37) 75 23 24
  • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai