Mokslinių tyrimų kryptys

  • Žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių parametrų optimizavimas;
  • Tiksliosios žemdirbystės mašinų sistemų tyrimas;
  • Energetinių augalų auginimo, priežiūros, nuėmimo ir paruošimo konversijai technologijų bei mašinų tyrimai;
  • Žemės ūkio mašinų bei mechanizmų dinaminių charakteristikų tyrimai nustatant optimalius jų darbo parametrus bei tobulinant jų konstrukciją;
  • Aplinkos akustinės taršos tyrimai, sudarant matematinius modelius bei nustatant priemones virpesiams mažinti;
  • Sistemos „žmogus–mašina–aplinka“ tobulinimas žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus saugos ir sveikatos darbe gerinimo požiūriu.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

  • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
  • Tel. (8 37) 75 23 24
  • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai