Apie institutą

2012 metais prie Transporto ir jėgos mašinų katedros prijungus dalį Mechanikos katedros įkurtas Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas. Instituto ištakos siejasi su Traktorių ir automobilių katedra, įkurta 1947m.

Instituto kolektyvui pastarasis penkmetis buvo reikšmingas moksline bei metodine veikla: apginta 6 daktaro disertacijos, atspausdinta per 20 mokslinių straipsnių tarptautiniuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą; užpatentuotas naujas techninis sprendimas Lietuvoje ir JAV.

Šiandien institute dirba 4 profesoriai, 6 docentai, 3 lektoriai, 2 jaunesnieji mokslo darbuotojai, 7 studijas ir mokslą aptarnaujantys darbuotojai. Institute mokslinius tyrimus atlieka 9 doktorantai.

Institutas bendradarbiauja su Latvijos žemės ūkio, Rygos technikos, Talino technikos, Tartu universitetais, Gdynios karo jūrų akademija, Varmijos-Mazurijos universitetu Olštine, Ščecino jūrų akademija, Hamburgo-Harburgo technikos universitetu, Tbilisio R. Dvali vardo Mašinų mechanikos institutu, Gruzijos technikos universitetu, Moldovos MA taikomosios fizikos, Baltarusijos MA Metalo polimerinių sistemų institutais, Džiordžijos technologijos universitetu, Maskvos Valstybiniu technikos universitetu, Kauno technologijos, Vilniaus Gedimino technikos, Klaipėdos ir kt. šalies bei užsienio universitetais.

Šiuo metu institute vykdomi moksliniai tirimai: „Mobilios technikos energetinių ir ekologinių rodiklių gerinimas“ , „Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose“.

Prof. Stasys Slavinskas ir doc. A.Janulevičius yra Technologijos mokslų sritiesTransporto inžnerijos krypties Jungtinio doktorantūros komiteto nariai. Prof. J.Padgurskas ir prof. V.Jankauskas yra Technologijos mokslų srities Jungtinio Mechanikos inžnerijos krypties doktorantūros komiteto nariai.

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institute yra Mašinų, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo mokslo laboratorija, tribologijos, medžiagų mokslo, mechatronikos, VDV tyrimo, mašinų serviso mokslo ir studijų laboratorijos.

 

 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

  • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
  • Tel. (8 37) 75 23 24
  • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai