Dabartis

Instituto misija:

Plėtoti inovatyvias Biosistemų inžinerijos, Atsinaujinančiosios energetikos ir Bioenergetinių sistemų bei energiją tausojančias technologijas. Institute atliekami Technologijos mokslų srities, Energetikos ir termoinžinerijos, Mechanikos inžinerijos, Aplinkos inžinerijos, Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų krypčių tyrimai, rengiami konkurencingi absolventai, ugdomi mokslininkai, sisteminamos ir skleidžiamos mokslo žinios.

Instituto mokslinės veiklos ir vykdomų studijų kryptys:

 • Žemės ūkio energetikos ir procesų kontrolė;
 • Atsinaujinančiųjų ir biomasės energijos išteklių technologijos;
 • Atliekų perdirbimo technologijų ir energijos konversijos sistemų būvio ciklo vertinimas;
 • Gyvulininkystės inžinerija;
 • Produktų laikymo ir perdirbimo technologijos, technologinių procesų įtaka produktų kokybei bei aplinkai;
 • Energijos ir masės mainai biotechnologijose;
 • Šilumos ir elektros technologijos.

Instituto mokslinės laboratorijos:

 • Biodujų laboratorija (vadovas prof. Kęstutis Navickas);
 • Biomasės paruošimo, logistikos ir kieto kuro procesų laboratorija (vadovas doc. Egidijus Zvicevičius);
 • Termoenerginių procesų ir emisijos laboratorija (vadovas prof. Rolandas Bleizgys).

Instituto mokomosios laboratorijos:

 • Elektrotechnikos laboratorija,
 • Šiluminių matavimų laboratorija,
 • Termodinamikos laboratorija,
 • Elektros mašinų ir pavarų laboratorija,
 • Elektronikos ir elektrinių matavimų laboratorija,
 • Automatinio valdymo laboratorija,
 • Elektrinio apšvietimo ir elektros technologijų laboratorija,
 • Šildymo įrengimų laboratorija,
 • Šviesotechnikos laboratorija,
 • Ž. ū. produktų kokybės tyrimų laboratorija,
 • Ž. ū. produktų laikymo ir perdirbimo tyrimų laboratorija,
 • Aerodinaminių tyrimų laboratorija,
 • Ozono tyrimų laboratorija,
 • Atsinaujinančios energijos technologijų laboratorija,
 • Ž.ū.produktų laikymo ir perdirbimo technologijų tyrimų laboratorija,
 • Gyvulininkystės technologijų laboratorija.

Institute doktorantūroje studijuoja:

Živilė Černiauskienė, Simona Paulikienė, Reda Mažeikienė.

2015 m. institute studijas baigė:

 • Pirmoje pakopoje – 14 bakalaurų: iš jų 8 nuolatines studijas, 6 ištęstines (neakivaizdines) studijas.
 • Antroje pakopoje – 8 magistrai nuolatines studijas.

2016 m. institute studijas baigė:

 • Pirmoje pakopoje – 15 bakalaurų: iš jų 12 nuolatines studijas, 3 ištęstines (neakivaizdines) studijas.
 • Antroje pakopoje – 8 magistrai nuolatines studijas.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

 • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
 • Tel. (8 37) 75 23 24
 • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai