Misija

Instituto misija:

Plėtoti inovatyvias Biosistemų inžinerijos, Atsinaujinančiosios energetikos ir Bioenergetinių sistemų bei energiją tausojančias technologijas. Institute atliekami Technologijos mokslų srities, Energetikos ir termoinžinerijos, Mechanikos inžinerijos, Aplinkos inžinerijos, Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų krypčių tyrimai, rengiami konkurencingi absolventai, ugdomi mokslininkai, sisteminamos ir skleidžiamos mokslo žinios.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

  • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
  • Tel. (8 37) 75 23 24
  • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai