Istorija

ENERGETIKOS IR BIOTECHNOLOGIJŲ INŽINERIJOS INSTITUTAS

Institutas įkurtas 2012 m. sujungus Agroenergetikos bei Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedras. Jis tęsia šių katedrų mokslinę veiklą bei pedagoginį darbą, gerąją veiklą ir tradicijas. Instituto ištakos siekia 1949 m., kai Lietuvos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mechanizacijos fakultete buvo įsteigta Šiluminės technikos ir žemės ūkio elektrifikacijos katedra, pradėjusi organizuoti sistemingas energetikos dalykų studijas fakultete. Pirmieji šios katedros vedėjai buvo prof. Nikalojus Milenskis ir doc. Konstantinas Petrulis. Tuo metu katedros veikla buvo labai aktyvi, nes didėjo kvalifikuotų absolventų poreikis, todėl 1967 m. buvo suformuotos dvi savarankiškos katedros: Žemės ūkio elektrifikacijos (pirmasis vedėjas doc. K. Petrulis) bei Gyvulininkystės mechanizacijos ir šiluminės technikos (pirmasis vedėjas doc. Jonas Kantminas).

Svarbiausi katedrų virsmo institutu etapai pateikti schemoje.

Aktyvi katedrų mokslinė veikla, didėjantis kvalifikuotų fakulteto absolventų poreikis lėmė tolesnę katedrų raidą. Šios katedros plėtėsi, taip pat buvo įkurta nauja Elektros mašinų katedra (1975), iš kurios vėliau buvo suformuota Žemės ūkio automatizacijos katedra (1990), pastaroji 1994 metais vėl buvo sujungta su Elektros mašinų katedra ir pavadinta Elektrotechnikos ir automatikos katedra. Po dvejų metų (1996) ji buvo sujungta su Agroenergetikos katedra.

Reikšmingi pokyčiai fakultete įvyko 1994 metais, tuomet Gyvulininkystės mechanizacijos ir šiluminės technikos katedra reorganizuota į Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos katedrą. Į susikūrusią katedrą perėjo dalis mokslininkų iš Mašinų mechanikos katedros, Bandymų stoties, Maisto instituto (KTU). Katedrai buvo paskirta kuruoti Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo technologijų inžinerijos studijų programą.

Norint sutelkti žmogiškuosius ir materialius išteklius sėkmingai mokslinei veiklai, 2012 metais sujungtos Agroenergetikos bei Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros ir įsteigtas Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas, kurio direktoriumi išrinktas doc. Kęstutis Navickas.

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto darbuotojai (2013 m.)

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto darbuotojai (2013 m.) iš kairės sėdi: direktoriaus referentė R. Abračinskienė, labor. Ž. Volkavičiūtė, doktorantė S. Paulikienė, direktorius doc. dr. K. Navickas, prof. emeritė habil. dr. S. Urbienė, prof. habil. dr. A. Raila, labor. V. Naujokienė, dokt. A. Čiplienė; stovi: doktorantas A. Nekrošius, prof. habil. dr. J. Bukšnaitis, labor. P. Brazys, doktorantas T. Ūksas, doc. dr. K. Venslauskas, doc. dr. G. Rutkauskas, lekt. V. Župerka, doc. dr. A. Stašelis, doc. dr. E. Zvicevičius, doc. dr. A. Stepanas, doc. dr. J. Čėsna, vyr. labor. J. Vaivada, lekt. A. Miliūnas, labor. B. Žalys, asist. A. Šlapkauskas, doc. dr. R.Bleizgys.

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

  • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
  • Tel. (8 37) 75 23 24
  • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai