Išleista prof. Vigilijaus Juknos monografija „Galvijų ir kiaulių mėsos produkcijos gerinimas“

2017-10-11
568

 

Monografijoje apibendrinti paskutiniųjų dešimtmečių  autoriaus su bendraautoriais ir kitų autorių, tyrinėjusių Lietuvoje veisiamų galvijų ir kiaulių veislių mėsos produkcijos didinimo ir kokybės gerinimo galimybes genetiniu būdu, duomenys. Suformuluoti teiginiai ir išvados gali būti panaudoti koreguojant galvijų ir kiaulių selekcijos programas ir auginant gyvulius. Pateiktų tyrimų duomenimis gali pasinaudoti žemės ūkio mokslų krypties doktorantai ir žemės ūkio, gyvulininkystės, veterinarijos, maisto studijų ir kitų studijų krypčių magistrantai ir pirmosios pakopos studentai. Monografija naudinga ir gyvulių augintojams, kurie diegia inovatyvias gyvulių veisimo technologijas.