Fakulteto atstovai dalyvavo tarptautinėje žemės ūkio inžinerijos mokslų konferencijoje Čekijoje

2017-09-19
318

 

Š.m. rugsėjo 13 – 15 d. Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanas doc. Rolandas Domeika, prodekanas doc. Jonas Čėsna ir prof. Algirdas Jasinskas dalyvavo 10 – tojoje Centrinės ir Rytų Europos Žemės ūkio inžinerijos institutų tarptautinėje mokslinėje konferencijoje , kurią Prahoje organizavo Čekijos VŠĮ Žemės ūkio inžinerijos mokslinių tyrimų institutas. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš 7 valstybių: Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Ukrainos ir Vengrijos. Plenariniame posėdyje vyko kiekvienos institucijos prisistatymai, akcentuojant vykdomus mokslinius tyrimus, o šio posėdžio pabaigoje diskutuota apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes. Po plenarinio posėdžio skaityti  moksliniai teminiai pranešimai konkretiems žemės ūkio inžinerijos klausimams spręsti. Paskutinę konferencijos dieną buvo aplankyta 5300 ha valdanti akcinė bendrovė (buvęs kolūkis), kuri augina 4200 raguočių, iš jų 1700 melžiamų karvių ir gamykla, kurioje iš rapsų aliejaus gaminamas biodyzelinas, o iš išspaudų pašarai gyvuliams. Nuspręsta, kad 11- oji žemės ūkio inžinerijos mokslų konferencija vyks po dviejų metų  Žemės ūkio inžinerijos institute Vengrijoje.

 

 

 

 


Fakultetai