News

ENGINEERING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

ENGINEERING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

2016-01-11

Conference will be held on 21-23 of September, 2016

Conference place Aleksandras Stulginskis University

Conference dedicated to 70th anniversary of Faculty of Agricultural Engineering

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

  • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
  • Tel. (8 37) 75 23 24
  • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai