Trečiosios pakopos studijos

 

 

Aplinkos inžinerija (04T) (kartu su Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu);

Mechanikos inžinerija (09T) (kartu su Kauno technologijos universitetu);

Transporto inžinerija (03T) (kartu su Vilniaus Gedimino technikos ir Klaipėdos universitetais).

 

Fakultete studijuoja 22 doktorantai

2016 spalio 01

Eil. Nr. Doktoranto pavardė, vardas Instituto pavadinimas Disertacijos tema Vadovas
1. Baranauskas Renaldas Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Degalų priedų įtakos VDV darbo procesams tyrimas“ Prof. dr.
S. Slavinskas
2. Bauša Laimis Žemės ūkio inžinerijos ir saugos Rapsų derliaus dorojimo technologijų savaeigėmis mašinomis poveikio aplinkai mažinimas Prof. dr.
D. Steponavičius
3. Černiauskienė Živilė Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos Daugiamečių stambiastiebių energetinių augalų paruošimo kurui ir termocheminės konversijos analizė Doc. dr.
E. Zvicevičius
4. Gurevičius Povilas Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Traktoriaus 4×4 kinematinio nesutapimo tarp varančiųjų ratų įtakos stabdymo dinamikai tyrimas Doc. dr.
P. Gurevičius
5. Johns Eyioma Zuwah Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Biologinių plastinių tepalų modifikavimas nanodalelėmis ir jų tribologinis vertinimas Prof. dr.
J. Padgurskas
6. Jovarauskas Darius Žemės ūkio inžinerijos ir saugos Aplinkos tausojimas ir resursų taupymas tiksliajame tręšime naudojant augalų optinių savybių jutiklius Prof. dr.
D. Steponavičius
7. Juknevičius Darius Žemės ūkio inžinerijos ir saugos Aplinkos užterštumo mažinimas taikant tiksliosios žemdirbystė sistemą Prof. dr. E. Šarauskis
8. Kanapkienė Irena Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Biodegalais veikiančio dyzelinio variklio darbo parametrų gerinimas Prof. dr. G. Labeckas
9. Katinas Egidijus Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Žemės dirbimo mašinų darbo elementų dilimo ir pasipriešinimo judėjimui grunte mažinimo tyrimai Prof. dr.
V. Jankauskas
10. Kazlauskas Deividas Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Medienos apdirbimo įrankių, dengtų CVD, PVD dilimui atspariomis dangomis tyrimas Prof. dr.
V. Jankauskas
11. Kiniulis Valdas Žemės ūkio inžinerijos ir saugos Kūlimo būgno tarpspragilių racionalios formos pagrindimas Prof. dr.
D. Steponavičius
12. Kurkauskas Vaclovas Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Traktorių eksploatacinių rodiklių gerinimas Doc. dr.
A. Janulevičius
13. Mažeikienė Reda Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos Biotechnologinių priemonių taikymas oro taršos kontrolei gyvulininkystėje Prof. dr. R. Bleizgys
14. Metrikaitė Dovilė Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Savitepių polimerinių medžiagų, modifikuotų nanodalelėmis, tribologinių savybių tyrimas ir modeliavimas Prof. dr.
J. Padgurskas
15. Mieldažys Ramūnas Žemės ūkio inžinerijos ir saugos Organinių žemės ūkio atliekų perdirbimo į granuliuotas trąšas technologiniai  ir  aplinkosauginiai aspektai Prof. dr.
E. Jotautienė
16.

Naujokienė Vilma

 

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos Biologinių preparatų poveikis žemės dirbimui, organinėms atliekoms ir aplinkai Prof. dr. E. Šarauskis
17. Paulikienė Simona Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos Ozonavimas – kaip ekologinė prevencinė priemonė, kurianti švaresnes produktų gamybos technologijas Prof. habil. dr.
A. Raila
18. Pužauskas Edvinas Žemės ūkio inžinerijos ir saugos Kuliamo kukurūzų srauto judėjimo javų kombaino pobūgniu ir grūdų separacijos pro pobūgnį procesų sąveikos tyrimai Prof. dr. D. Steponavičius
19. Reškevičius Giedrius Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Savitepių polimerinių medžiagų, modifikuotų nanodalelėmis, tribologinių savybių tyrimas ir modeliavimas Prof. dr.
J. Padgurskas
20. Skirkus Remigijus Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Abrazyvinio dilimo mažinimas kuriant ir tiriant kompozicines medžiagas Prof. dr. V. Jankauskas
21. Streikus Dionizas Žemės ūkio inžinerijos ir saugos Netradicinių žolinių augalų perdirbimo ir daugiafunkcinio naudojimo energetinėms reikmėms technologijų įvertinimas Prof. dr. A. Jasinskas
22. Uzelka Ričardas Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos Degalų įpurškimo strategijos suslėgimu uždegamo dalinai homogeninio mišinio degimo procesui tyrimas Prof. dr.
S. Slavinskas

 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

  • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
  • Tel. (8 37) 75 23 24
  • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai