Apgintos daktaro disertacijos

2018-09-21
455

 

        Sveikiname Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto doktorantą EDVINĄ PUŽAUSKĄ sėkmingai apgynus Technologijos mokslų srities Mechanikos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertaciją tema:

,,KULIAMŲ KUKURŪZŲ BURBUOLIŲ JUDĖJIMO POBŪGNIO PAVIRŠIUMI IR GRŪDŲ SEPARACIJOS PROCESŲ ANALIZĖ“ .

Mokslinis vadovas prof.  dr. Dainius Steponavičius

 

 

         Sveikiname Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto doktorantę VILMĄ NAUJOKIENĘ sėkmingai apgynus Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertaciją  tema:

,, BIOPREPARATŲ EFEKTYVUMAS ENERGIJOS SĄNAUDŲ IR CO2 EMISIJŲ MAŽINIMUI ŽEMĖS DIRBIMO OPERACIJOSE“.

Mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus Šarauskis

 


Fakultetai